Hoppa till innehåll

Dataombudsmannens utlåtande: lagpropositionen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet kräver ny bedömning

TSV
Utgivningsdatum 11.1.2018 15.50
Nyhet

Inrikesministeriet publicerade den 21 december 2017 en lagproposition om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet. Dataombudsmannen anser att förslaget kräver fortsatt beredning, eftersom de föreslagna bestämmelserna är delvis för tolkningsbara och inexakta samt problematiska med tanke på polisens behörighet. Förslaget möjliggör till exempel registrering av personuppgifter för högst sex månader utan att bedöma användningssyftet för personuppgifter, innehållet eller förutsättningarna för registrering.

Lagen skulle komplettera den allmänna genomförandelagstiftningen om dataskyddsdirektivet för brottmål och EU:s allmänna dataskyddsförordning i den mån som de genomförandebestämmelser som behövs inte ingår i nämnda författningar. Dataskyddsdirektivet ska genomföras nationellt före den 6 maj 2018. Dataskyddsförordningen tillämpas från och med den 25 maj 2018.

Ytterligare information:

dataombudsman Reijo Aarnio, tfn 02956 66730, reijo.aarnio(at)om.fi

Tillbaka till toppen