Hyppää sisältöön

Tietosuojavaltuutetun toimisto on siirtänyt evästesuostumusta koskevat asiat Traficomille – Traficomilta uutta ohjeistusta evästekäytäntöihin

Julkaisuajankohta 15.9.2021 10.35
Uutinen

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on julkaissut verkkopalvelujen tarjoajien ja käyttäjien tueksi neuvoja evästekäytäntöihin ja lainsäädännön soveltamiseen. Uudistetut ohjeistukset ovat jatkoa hallinto-oikeuden keväällä 2021 antamille päätöksille, joissa selkeytettiin evästeisiin annettavan suostumuksen sääntelyn tulkintaa. Hallinto-oikeuden ratkaisujen myötä tietosuojavaltuutetun toimisto on siirtänyt evästeitä ja niihin liittyvää suostumusta koskevat valitukset Traficomin käsiteltäväksi.

Traficomin uudistettujen oppaiden tavoitteena on selkeyttää evästeisiin liittyviä käytäntöjä ja parantaa sähköisten palvelujen käyttäjien viestinnän luottamuksellisuutta ja yksityisyyden suojaa. Ohjeistukset on laadittu yhteistyössä tietosuojavaltuutetun toimiston kanssa.

Verkkopalvelujen käyttäjille suunnattu neuvonta auttaa ymmärtämään evästeiden toimintaa ja tarjoaa vinkkejä siihen, kuinka käyttäjä voi vaikuttaa päätelaitteelleen tallentuviin tietoihin. Palveluntarjoajille laadittu opas ohjaa verkkopalvelujen tarjoajia toimimaan evästeiden tallentamisessa ja käytössä, evästeitä koskevan suostumuksen pyytämisessä ja evästeistä informoimisessa lain vaatimalla tavalla.

Hallinto-oikeuden keväällä 2021 antamat ratkaisut vastasivat tietosuojavaltuutetun toimiston vakiintunutta linjaa evästesuostumuksen vaatimuksista. Evästeiden käytölle annettavan suostumuksen tulee olla yleisen tietosuoja-asetuksen suostumusta koskevien säännösten mukainen. Nämä edellytykset on huomioitu Traficomin uusissa ohjeistuksissa.

Hallinto-oikeus totesi keväällä myös, että evästesuostumuksen valvonnan osalta toimivaltainen viranomainen on Traficom. Tietosuojavaltuutetun toimisto on kesän aikana siirtänyt Traficomin käsiteltäväksi lähes sata valitusta, jotka koskevat evästeiden tallentamiseen ja käyttöön pyydettävää suostumusta. Traficom on aloittanut valitusten käsittelyn ja kertoo olevansa yhteydessä kaikkiin valituksia tehneisiin käsittelyn edetessä.

Tietosuojavaltuutetun toimisto on edelleen toimivaltainen viranomainen muissa kuin suostumukseen liittyvissä evästekysymyksissä, joihin liittyy henkilötietojen käsittelyä. Tällaisia kysymyksiä ovat esimerkiksi kansainvälistä tietojen siirtoa ja kerättyjen tietojen jatkokäsittelyä koskevat asiat.

Lisätietoja:

Tiedote Traficomin verkkosivuilla (13.9.2021)

Evästeneuvonta verkkopalvelujen käyttäjille Traficomin verkkosivuilla

Evästeohjeistus palveluntarjoajille Traficomin verkkosivuilla

Sivun alkuun