Hoppa till innehåll

Dataombudsmannens byrå har överfört ärenden som gäller samtycke till kakor till Traficom – Traficom ger nya anvisningar om användningen av kakor

Utgivningsdatum 15.9.2021 10.35 | Publicerad på svenska 27.9.2021 kl. 16.27
Nyhet

Transport- och kommunikationsverket Traficom har publicerat råd för användning av kakor och tillämpning av lagstiftningen som stöd för leverantörer och användare av webbtjänster. Den nya anvisningen är en fortsättning på de beslut som förvaltningsdomstolen meddelade våren 2021 och som tydliggjorde tolkningen av regleringen om samtycke till kakor. I och med förvaltningsdomstolens avgöranden har dataombudsmannens byrå överfört klagomål som gäller kakor och samtycke till kakor till Traficom för behandling.

Traficoms förnyade guider syftar till att tydliggöra praxis som gäller kakor och förbättra förtroligheten i kommunikationen och integritetsskyddet för användarna av elektroniska tjänster. Anvisningarna har utarbetats i samarbete med dataombudsmannens byrå.

Rådgivningen som är avsedd för användare av webbtjänster hjälper till att förstå hur kakor fungerar och ger tips för hur användaren kan påverka vilka uppgifter som lagras i terminalutrustningen. Guiden för tjänsteleverantörer hjälper webbtjänstleverantörer att agera enligt lag när det gäller att spara och använda kakor, begära samtycke till kakor och informera användarna om kakor.

De avgöranden som förvaltningsdomstolen meddelade våren 2021 motsvarade dataombudsmannens byrås etablerade linje för kraven på samtycke till kakor, enligt vilken samtycket som ges till kakor ska stämma överens med bestämmelserna om samtycke i dataskyddsförordningen. Dessa förutsättningar har beaktats i Traficoms nya anvisningar.

Förvaltningsdomstolen beslutade i våras även att Traficom är behörig myndighet när det gäller tillsynen över samtycke till kakor. Dataombudsmannen har under sommaren överfört närmare hundra klagomål som gäller samtycke som begärs för sparande och användning av kakor till Traficom. Traficom har börjat behandla klagomålen och säger sig kontakta alla som anfört klagomål i takt med att handläggningen framskrider.

Dataombudsmannens byrå är fortfarande behörig myndighet i andra frågor om kakor som omfattar behandling av personuppgifter än sådana som gäller samtycke. Sådana frågor är till exempel ärenden som gäller internationella överföringar av uppgifter och fortsatt behandling av insamlade uppgifter.

Mer information:

Meddelande på Traficoms webbplats (13.9.2021)

Rådgivning om kakor för slutanvändare på Traficoms webbplats

Rådgivning om kakor till tjänsteleverantörer på Traficom webbplats

Tillbaka till toppen