Hyppää sisältöön

Tietosuojavaltuutetun toimiston toimintakertomus 2018: Asiamäärät 2,5-kertaistuivat, tietoisuus tietosuojaoikeuksista kasvussa

Julkaisuajankohta 17.5.2019 9.38
Tiedote

Tietosuojavaltuutetun toimisto on julkaissut vuotta 2018 käsittelevän toimintakertomuksensa. Tärkeimpien tunnuslukujen lisäksi siinä kuvataan toimiston työn muuttumista EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen soveltamisen myötä. Leimallista vuodelle 2018 oli työmäärän voimakas kasvu.

EU:n tietosuoja-asetus (GDPR) vaikutti monin tavoin tietosuojavaltuutetun toimiston työhön. ”Vuosi 2018 aloitti uuden aikakauden, jossa tietosuojakysymysten merkitys on aiempaa suurempi ja jossa ihmiset ovat entistä tietoisempia oikeuksistaan tietosuojan suhteen”, tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio toteaa vuosikatsauksessaan.

Yksi tietosuoja-asetuksen vaikutuksista oli tietosuojavaltuutetun toimiston kasvanut työmäärä. Tätä kuvaa esimerkiksi se, että vuonna 2018 toimistoon vireille tulleiden asioiden määrä oli 2,5-kertainen edelliseen vuoteen verrattuna. Vaikka ratkaistujen asioiden määrä kaksinkertaistui edellisvuodesta, myös työjonot pitenivät.

Tunnuslukujen ohella toimintakertomuksessa kuvataan tietosuojavaltuutetun toimiston työkentän laajentumista tietosuoja-asetuksen myötä. Esimerkiksi tietoturvaloukkausten käsittely ja tietosuojavastaavien kanssa tehtävä työ olivat uusia tehtäviä, joita kertyi määrällisestikin paljon: tietoturvaloukkausilmoituksia yli 2 200 ja ilmoituksia tietosuojavastaavista yli 1 200. Lisäksi uuden Euroopan tietosuojaneuvoston ja sen alatyöryhmien työ antaa tietosuojavaltuutetun toimistolle mahdollisuuden vaikuttaa koko EU:n näkemyksiin ja kannanottoihin tietosuojakysymyksissä.

Toimintakertomuksessa esitellään myös joitain vuoden 2018 aikana tehtyjä merkittäviä päätöksiä sekä lausunnot uudesta pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmää koskevasta lakiesityksestä ja positiivista luottorekisteriä koskevasta selvityksestä. Lisäksi tietosuojavaltuutettu on listannut vuoden 2019 tietosuojan tärkeimpiä trendejä ja kehityssuuntia.

Toimintakertomus on julkaistu kokonaisuudessaan pdf-tiedostona sekä pääosiltaan tietosuojavaltuutetun toimiston verkkosivuilla osoitteessa tietosuoja.fi/toimintakertomus-2018. Suomenkielisen kertomuksen lisäksi on julkaistu tiivistelmät ruotsiksi ja englanniksi.

Lisätietoja:

tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio, puh. 040 520 7068, reijo.aarnio(at)om.fi

Tietosuojavaltuutetun toimiston toimintakertomus 2018 (pdf)

Ruotsinkielinen toimintakertomus (pdf)

Englanninkielinen tiivistelmä (pdf)

Sivun alkuun