Hoppa till innehåll

Verksamhetsberättelse för dataombudsmannens byrå 2018: Antalet ärenden 2,5 gånger större, ökad medvetenhet om dataskyddsrättigheter

Utgivningsdatum 17.5.2019 9.38 | Publicerad på svenska 28.5.2019 kl. 17.00
Pressmeddelande

Dataombudsmannens byrå har publicerat sin verksamhetsberättelse för år 2018. Utöver de viktigaste nyckeltalen beskriver den också hur byråns arbete förändrats i och med tillämpningen av EU:s gemensamma dataskyddsförordning. År 2018 präglades av en stark ökning i arbetsmängden.

EU:s dataskyddsförordning (GDPR) påverkade arbetet på dataombudsmannens byrå på många olika sätt. ”År 2018 inledde en ny era, där betydelsen av dataskyddsfrågor är allt större och där människor är allt mer medvetna om sina rättigheter när det gäller dataskydd”, konstaterar dataombudsman Reijo Aarnio i sin årsöversikt.

En av dataskyddsförordningens konsekvenser var den ökade arbetsmängden på dataombudsmannens byrå. Detta beskrivs till exempel av att antalet ärenden som inleddes på byrån år 2018 var 2,5 gånger större än året innan. Även om antalet avgjorda ärenden fördubblades från året innan, blev också arbetsköerna längre.

Vid sidan av nyckeltal beskriver verksamhetsberättelsen hur arbetsfältet för dataombudsmannens byrå utökades i och med dataskyddsförordningen. Till exempel var behandlingen av personuppgiftsincidenter och arbetet med dataskyddsombud nya uppgifter, och de var också volymmässigt stora: det inkom över 2 200 anmälningar om personuppgiftsincidenter och över 1 200 anmälningar om dataskyddsombud. Därutöver ger europeiska dataskyddsstyrelsens och dess undergruppers arbete dataombudsmannens byrå möjlighet att påverka hela EU:s synpunkter och ställningstaganden i dataskyddsfrågor.

Verksamhetsberättelsen presenterar även vissa betydande beslut som fattades under år 2018 samt utlåtanden om ett nytt lagförslag om övervakningssystem för bank- och betalkonton och om en utredning om ett positivt kreditregister. Dessutom har dataombudsmannen gjort upp en lista över de viktigaste trenderna och utvecklingarna inom dataskydd under 2019.

Verksamhetsberättelsen har publicerats i sin helhet som en finskspråkig PDF-fil samt i huvuddrag på dataombudsmannens byrås webbplats på adressen tietosuoja.fi/toimintakertomus-2018. Utöver den finskspråkiga berättelsen har även sammanfattningar på svenska och engelska publicerats.

Mer information:

dataombudsman Reijo Aarnio, tfn 040 520 7068, reijo.aarnio(at)om.fi

Verksamhetsberättelse för dataombudsmannens byrå 2018 (pdf på svenska)

Verksamhetsberättelse för dataombudsmannens byrå 2018 (pdf på finska)

Engelskspråkig sammanfattning (pdf)

Tillbaka till toppen