Henrika Räsänen ny byråchef vid dataombudsmannens byrå

TSV
5.9.2017 10.09
Nyhet

Vicehäradshövding Henrika Räsänen har utnämnts till byråchef vid dataombudsmannens byrå för tiden 28.8.2017–31.7.2018. Räsänen har tidigare arbetat med sakkunnig- och chefsuppgifter vid statsförvaltningens centrala ämbetsverk och vid ministerier.

Räsänens huvuduppgift är förändringsledning i anslutning till den nya dataskyddslagstiftningen. Dataskyddsförordningen och dataskyddsdirektivet börjar tillämpas i maj 2018. Den nya lagstiftningen ökar dataskyddsmyndigheternas uppgifter och befogenheter. En arbetsgrupp tillsatt av justitieministeriet har föreslagit att dataombudsmannens byrå utvidgas till ett dataskyddsverk.

Ytterligare information:

dataombudsman Reijo Aarnio, tfn 02956 66730, reijo.aarnio(at)om.fibyråchef Henrika Räsänen, tfn 050 520 9190, henrika.rasanen(at)om.fi