Hoppa till innehåll

Henrika Räsänen ny byråchef vid dataombudsmannens byrå

TSV
Utgivningsdatum 5.9.2017 10.09
Nyhet

Vicehäradshövding Henrika Räsänen har utnämnts till byråchef vid dataombudsmannens byrå för tiden 28.8.2017–31.7.2018. Räsänen har tidigare arbetat med sakkunnig- och chefsuppgifter vid statsförvaltningens centrala ämbetsverk och vid ministerier.

Räsänens huvuduppgift är förändringsledning i anslutning till den nya dataskyddslagstiftningen. Dataskyddsförordningen och dataskyddsdirektivet börjar tillämpas i maj 2018. Den nya lagstiftningen ökar dataskyddsmyndigheternas uppgifter och befogenheter. En arbetsgrupp tillsatt av justitieministeriet har föreslagit att dataombudsmannens byrå utvidgas till ett dataskyddsverk.

Ytterligare information:

dataombudsman Reijo Aarnio, tfn 02956 66730, reijo.aarnio(at)om.fibyråchef Henrika Räsänen, tfn 050 520 9190, henrika.rasanen(at)om.fi

Tillbaka till toppen