Hyppää sisältöön

Tietosuojaviranomaiset huolissaan Schengenin tietojärjestelmän valvonnan resursseista

TSV
Julkaisuajankohta 7.8.2017 10.17 | Julkaistu suomeksi 22.5.2018 klo 10.35
Uutinen

Schengenin tietojärjestelmän (SIS II) valvontatehtäviä hoitavien kansallisten tietosuojaviranomaisten muodostama koordinaatioryhmä lähetti 3. kesäkuuta kirjeen valvonnan resursseista Euroopan komissiolle, Euroopan unionin neuvostolle ja Euroopan parlamentille. Valvontaviranomaisilla on oltava riittävät resurssit tehtäviensä hoitamiseen, jotta henkilötietojen suoja ja muut rekisteröityjen oikeudet toteutuvat.

Schengenin tietojärjestelmän (SIS II) perustamista, toimintaa ja käyttöä koskevat asetus (EY) N:o 1987/2007 ja neuvoston päätös 2007/533/JHA edellyttävät jäsenvaltioiden varmistavan, että valvontaviranomaisella on riittävät resurssit hoitaa säädöksissä tarkoitetut tehtävät. Koordinaatioryhmä on pyytänyt jäsenvaltioiden valvontaviranomaisia saattamaan kirjeen myös kansallisista resursseista vastaavien tahojen tietoon toimenpiteitä varten.

SIS II -järjestelmän lisäksi tietosuojavaltuutetulle kuuluu useita muita laajojen EU-tietojärjestelmien valvontatehtäviä (Europolin tietojärjestelmä, Eurodac-tietojärjestelmä, viisumitietojärjestelmä ja tullitietojärjestelmä). Kaikkia edellä mainittuja tietojärjestelmiä koskevat säännökset edellyttävät jäsenvaltioiden varmistavan, että valvontaviranomaisella on riittävät resurssit tehtäviensä hoitamiseen. Lisäksi tulevaisuudessa vastaavat tehtävät lisääntyvät entisestään esimerkiksi valmisteltavina olevien Euroopan rajanylitystietojärjestelmän ja EU:n matkustajatietojärjestelmän valvontatehtävien myötä. Komissio valmistelee parhaillaan myös edellä mainittuja järjestelmiä koskevaa ns. interoperability-säädösehdotusta, joka tekee järjestelmien valvonnan entistä vaativammaksi ja haastavammaksi.

Järjestelmissä on huomattavia määriä henkilötietoja, joilla on erittäin suuri merkitys rekisteröityjen oikeuksiin, erityisesti henkilötietojen suojaan. Säännösten edellyttämä valvonta voidaan käytännössä toteuttaa vain, jos valvontaviranomaisella on riittävät resurssit tehtäviin. Tietosuojavaltuutetun toimistolle ei ole toistaiseksi osoitettu lisäresursseja näiden tietojärjestelmien valvontaa varten.

Lisätietoja:

SIS II Supervision Coordination Groupin kirje (pdf, 3.6.2017)
Euroopan unionin esite: Schengenin tietojärjestelmä II (pdf)

Sivun alkuun