Hoppa till innehåll

Dataskyddsmyndigheterna oroar sig för övervakningsresurserna för Schengens informationssystem

TSV
Utgivningsdatum 7.8.2017 10.17
Nyhet

Samordningsgruppen bestående av nationella dataskyddsmyndigheter som övervakar Schengens informationssystem (SIS II) skickade den 3 juni ett brev om övervakningsresurserna till Europeiska kommissionen, Europeiska unionens råd och Europaparlamentet. Tillsynsmyndigheterna ska ha tillräckliga resurser för att sköta sina uppgifter, så att skyddet av personuppgifter och de registrerades övriga rättigheter fullgörs.

Förordningen (EG) nr 1987/2007 och rådets beslut 2007/533/JHA som reglerar grundandet av Schengens informationssystem (SIS II) samt dess verksamhet och användning förutsätter att medlemsstaterna säkerställer att tillsynsmyndigheterna har tillräckliga resurser för att sköta de uppgifter som avses i författningarna. Samordningsgruppen har även ombett medlemsstaternas tillsynsmyndigheter att delge brevet till de parter som ansvarar för de nationella resurserna så att åtgärder kan vidtas.

Förutom SIS II -systemet omfattar dataombudsmannens uppgifter övervakning av flera andra omfattande EU-informationssystem (Europols informationssystem, informationssystemet Eurodac, visuminformationssystemet och tullinformationssystemet). Bestämmelserna om alla ovan nämnda informationssystem förutsätter att medlemsstaterna säkerställer att tillsynsmyndigheterna har tillräckliga resurser för att sköta sina uppgifter. Dessutom kommer motsvarande uppgifter att öka framöver till exempel i och med Europeiska in- och utresesystemet och EU:s system för passagerarinformation, vilka bereds för närvarande. För närvarande bereder kommissionen dessutom ett förslag till en interoperability-författning som gäller ovan nämnda system och som leder till att övervakningen av systemen blir allt mer krävande.

Systemen innehåller en hel del personuppgifter som har en mycket stor betydelse för de registrerades rättigheter, i synnerhet skyddet av personuppgifter. Den tillsyn som bestämmelserna förutsätter kan i praktiken endast realiseras om tillsynsmyndigheten har tillräckliga resurser för detta. Dataombudsmannens byrå har tills vidare inte beviljats extra resurser för att övervaka dessa informationssystem.

Ytterligare information:

SIS II Supervision Coordination Groups brev (pdf, 3.6.2017)
Europeiska unionens broschyr: Schengens informationssystem II (pdf)

Tillbaka till toppen