Hyppää sisältöön

Työryhmä ehdottaa lakia henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä

TSV
Julkaisuajankohta 7.11.2017 18.14 | Julkaistu suomeksi 22.5.2018 klo 10.34
Uutinen

Työryhmän ehdottamalla lailla pantaisiin täytäntöön EU:n tietosuojadirektiivi, jonka tarkoituksena on taata korkeatasoinen suoja henkilötietojen käsittelyssä rikosasioissa sekä helpottaa henkilötietojen liikkuvuutta EU:n jäsenmaiden poliisi- ja oikeusviranomaisten välillä.

Oikeusministeriön tammikuussa 2017 asettaman työryhmän tehtävänä oli laatia ehdotus tietosuojadirektiivin kansallista täytäntöönpanoa koskevaksi yleiseksi lainsäädännöksi. Tietosuojadirektiiviä sovelletaan poliisin ja muiden viranomaisten suorittamaan henkilötietojen käsittelyyn rikosasioissa. Direktiivi on pantava täytäntöön 6. toukokuuta 2018 mennessä.

Työryhmän ehdottamaa lakia sovellettaisiin poliisin, syyttäjien, tuomioistuinten, Rikosseuraamuslaitoksen, Tullin, rajavalvontaviranomaisten ja muiden toimivaltaisten viranomaisten käsitellessä henkilötietoja rikosasiassa. Työryhmä ehdottaa, että lakia sovellettaisiin myös silloin, kun Puolustusvoimat, poliisi ja Rajavartiolaitos käsittelevät henkilötietoja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä.

Tietosuojadirektiivi on osa EU:n tietosuojauudistusta. Henkilötietojen käsittelyyn rikosasioissa sovelletaan tällä hetkellä yleislakina henkilötietolakia, joka kumoutuu EU:n tietosuojauudistuksen ja uuden kansallisen lainsäädännön voimaantulon myötä.

Työryhmä ehdottaa, että laki henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä tulisi voimaan 6. toukokuuta 2018. Työryhmän ehdotusta voi kommentoida Lausuntopalvelu.fi:ssä 4. joulukuuta 2017 asti.

Sivun alkuun