Hoppa till innehåll

Arbetsgrupp föreslår lag i anslutning till behandling av personuppgifter i brottmål och upprätthållandet av den nationella säkerheten

TSV
Utgivningsdatum 7.11.2017 18.14
Nyhet

Avsikten med den lag som arbetsgruppen föreslagit är att verkställa EU:s dataskyddsdirektiv, vars syfte är att borga för ett högtstående skydd vid behandling av personuppgifter i brottmål samt att underlätta personuppgifters rörlighet mellan polis- och rättsmyndigheter i EU:s medlemsstater.

Dataskyddsdirektivet tillämpas på polisens och andra myndigheters behandling av personuppgifter i brottmål. Direktivet ska genomföras före den 6 maj 2018. Uppgiften hos den arbetsgrupp som justitieministeriet tillsatte i januari 2017 var att utarbeta ett förslag till allmän lagstiftning om det nationella genomförandet av dataskyddsdirektivet.

Den lag som arbetsgruppen föreslår skulle tillämpas då polisen, åklagarna, domstolarna, Brottspåföljdsmyndigheten, Tullen, gränsövervakningsmyndigheter och andra behöriga myndigheter behandlar personuppgifter i brottmål. Arbetsgruppen föreslår att lagen skulle tillämpas också då Försvarsmakten, polisen och Gränsbevakningsväsendet behandlar personuppgifter i anslutning till upprätthållandet av den nationella säkerheten.

Dataskyddsdirektivet utgör del av EU:s reform av dataskyddet. Vid behandlingen av personuppgifter i brottmål tillämpas för närvarande som allmän lag personuppgiftslagen, som hävs med EU:s reform av dataskyddet och då den nationella lagstiftningen träder i kraft.

Arbetsgruppen föreslår att lagen om behandling av personuppgifter i brottmål och vid upprätthållande av den nationella säkerheten skulle träda i kraft den 6 maj 2018. Arbetsgruppens förslag kan kommenteras på webbplatsen Lausuntopalvelu.fi fram till den 4 december 2017.

Tillbaka till toppen