Hyppää sisältöön

Uudet käytännesäännöt auttavat korkeakouluja opiskelijoiden henkilötietojen käsittelyssä

TSV
Julkaisuajankohta 16.6.2017 10.14 | Julkaistu suomeksi 22.5.2018 klo 10.34
Uutinen

Kesäkuussa julkaistut toimialakohtaiset tietosuojan käytännesäännöt opastavat korkeakouluja opiskelijoiden ja hakijoiden henkilötietojen käsittelyssä. Käytännesäännöt on tarkoitettu ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen opintohallinnon työn tueksi.

Käytännesäännöissä on huomioitu tietojen käsittelyn eri vaiheet suunnittelusta alkaen. Ne sisältävät toimintasuosituksia tyypillisiin tilanteisiin, joissa korkeakoulut käsittelevät henkilötietoja.

Käytännesäännöt käsittelevät myös viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (julkisuuslaissa) säädettyä julkisuutta ja salassapitoa, tiedon antamista ja luovuttamista sekä niihin liittyvää päätöksentekoa. Tietosuojavaltuutetun toimisto on tarkastanut käytännesääntöjen lainmukaisuuden lukuun ottamatta julkisuuslain soveltamista koskevia osia, koska tietosuojavaltuutetun toimivaltaan ei kuulu arvioida julkisuuslain soveltamiseen liittyviä kysymyksiä.

Käytännesäännöt ovat kirjoittaneet lakimies Laura Karppinen Helsingin yliopistosta ja lakimies Anna Johansson Aalto-yliopistosta. Niitä on valmisteltu yhteistyössä yliopistojen opintohallinnon verkoston (OHA-forum) ja ammattikorkeakoulujen opintohallinnon verkoston (amk-OHA) kanssa. Käytännesäännöt eivät sido korkeakouluja, mutta ovat avuksi toiminnan lainmukaisuuden varmistamisessa.

Käytännesäännöissä ei ole huomioitu 25.5.2018 alkaen sovellettavaa EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Käytännesääntöjä on tarkoitus päivittää myöhemmin, mutta päivitysten aikataulu ei ole vielä tiedossa.

Korkeakoulujen opintotietojen tietosuojan käytännesäännöt

Sivun alkuun