Hyppää sisältöön

Uusi hanke edistää lasten ja nuorten tietosuojaa harrastustoiminnassa

Julkaisuajankohta 28.11.2022 9.11
Tiedote

Tietosuojavaltuutetun toimiston ja TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry:n uusi GDPR4CHLDRN-hanke tarjoaa tietoa henkilötietojen käsittelystä lasten harrastustoimintaa järjestäville yhdistyksille, lapsille ja nuorille sekä heidän vanhemmilleen. Hankkeessa laaditaan työkaluja tietosuojalainsäädännön soveltamisen tueksi harrastusseuroille sekä lisätään lasten ja nuorten sekä heidän vanhempiensa ymmärrystä tietosuojasta.

Kaksivuotisessa hankkeessa kehitetään tietosuojalainsäädännön soveltamista helpottava työkalupakki yhteistyössä yhdistysten kanssa. Tarkoituksena on auttaa yhdistyksiä luomalla selkeitä käytännön ohjeita lasten tietojen suojaamisesta. Tavoitteena on myös lisätä erityisesti lasten ja nuorten ymmärrystä tietosuojasta.

”Jokaisella lapsella on oikeus henkilötietojen suojaan. Haluamme tukea harrastustoimijoita ja vanhempia huolehtimaan lasten tietosuojasta ja -turvallisuudesta”, apulaistietosuojavaltuutettu Heljä-Tuulia Pihamaa kertoo. ”Tavoitteenamme on, että lapset ja nuoret tuntisivat nykyistä paremmin tietosuojan merkityksen ja omat oikeutensa.”

Yhdistykset mukana tietosuojaosaamisen kehittämisessä

”Harrastustoimintaa järjestävät yhdistykset tavoittavat laajasti lapsia ja nuoria sekä käsittelevät heidän henkilötietojaan harjoituksissa ja tapahtumissa. Olemme iloisia, että useat sidosryhmät ja yhdistykset ovat jo sitoutuneet yhteishankkeeseemme”, TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry:n toiminnanjohtaja Hanna Niemi-Hugaerts sanoo.

Hankkeen työkaluja, tietosuojaan liittyviä käsitteitä selventäviä kuvakkeita, osaamismerkkejä ja ohjeita kehitetään ja pilotoidaan yhteistyössä yhdistysten kanssa. Hankkeessa tehty työkalupakki julkaistaan suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Keskeisimmät materiaalit käännetään myös venäjäksi, viroksi, somaliksi ja arabiaksi. Webinaarien ja koulutusten tavoitteena on lisätä yhdistysten ymmärrystä tietosuojasta valtakunnallisesti.

"Uskomme, että hankkeessa tuotetuista materiaaleista tulee olemaan suurta konkreettista hyötyä ja tukea jäsenseuroillemme. Lisäksi koemme, että hanke tulee lisäämään jäsenseurojen tietoisuutta ja osaamista heille relevanteissa tietosuojaan liittyvissä asioissa”, Suomen Palloliiton jäsenpalvelupäällikkö Taneli Sopanen sanoo.

Hankkeen keskeisiä sidosryhmiä ovat Suomen Palloliitto, Suomen Olympiakomitea ja Suomen Partiolaiset.

”Turvallinen seuratoiminta on urheilun ja liikunnan ytimessä. Tärkeä osa turvallisuutta on myös tietosuoja. On hienoa, että pääsemme mukaan yhdessä oppimaan ja kehittämään lasten harrastustoiminnan turvallisuutta” järjestöpäällikkö Rainer Anttila Suomen Olympiakomiteasta toteaa.

”Lasten ja nuorten ympäristö on jo isolta osin digitaalinen. Meille partiossa on tärkeää, että lapsilla ja nuorilla on taitoja toimia niin nyt kuin 2040-luvulla”, Suomen Partiolaisten IT- ja palvelupäällikkö Maija Kangasniemi kertoo.

Vaikuta tuleviin tietosuojakoulutuksiin ja työkaluihin vastaamalla alkukyselyyn

GDPR4CHLDRN-projektin alkukysely kartoittaa lasten ja nuorten, huoltajien sekä yhdistysten tietosuojaosaamista ja tarpeita. Kyselyyn voi vastata 5. joulukuuta mennessä. Tuloksia hyödynnetään hankkeen tapahtumien ja materiaalien suunnittelussa.

Alkukysely Webropol-palvelussa: GDPR4CHLDRN-kysely

Ennakkoilmoittaudu uutiskirjeen tilaajaksi

GDPR4CHLDRN-hankkeen ensimmäinen uutiskirje julkaistaan tammikuussa. Noin joka toinen kuukausi ilmestyvissä uutiskirjeissä kerrotaan muun muassa hankkeen tulevista koulutuksista sekä julkaistaan asiantuntija-artikkeleita lasten tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä harrastustoiminnassa.

Hankkeen uutiskirjeen ennakkotilaus Webropol-palvelussa: GDPR4CHLDRN-uutiskirjeen ennakkotilaus

Hankkeen verkkosivut: GDPR4CHLDRN – Tietosuoja haltuun harrastustoiminnassa (tieke.fi)​​​​​​​

Mikä GDPR4CHLDRN?

GDPR on lyhenne sanoista General Data Protection Regulation (yleinen tietosuoja-asetus). Se on henkilötietojen käsittelyä sääntelevä laki, jota alettiin soveltaa kaikissa EU-maissa keväällä 2018. Tietosuoja-asetuksessa todetaan, että erityisesti lasten henkilötietoja on suojattava.

Hankkeen koko nimi on GDPR4CHLDRN: Urheiluseurat ja harrastusyhdistykset avainroolissa tarjoamassa käytännön työkaluja lasten tietosuojasta huolehtimiseksi (Sports associations and hobby clubs as gatekeepers providing practical tools to ensure children’s data protection).

Hankkeen koordinaattorina toimii tietosuojavaltuutetun toimisto ja hankekumppanina TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry. Kaksivuotinen hanke päättyy elokuussa 2024.

Hanketta rahoittaa EU:n Kansalaisuus, tasa-arvo, perusoikeudet ja arvot -rahoitusohjelma (Citizens, Equality, Rights and Values Programme).

Lisätietoja:

  • Tietosuojavaltuutetun toimisto: oikeudellinen asiantuntija Nora Musto, nora.musto(at)om.fi, puh. 029 566 6716
  • TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry: digiosaamisen vauhdittaja Mikko Eloholma, mikko.eloholma(at)tieke.fi, puh. 044 491 8296

Euroopan unionin rahoittama. Tämän julkaisun sisältö edustaa vain kirjoittajien näkemyksiä ja he ovat niistä yksin vastuussa. Euroopan unioni tai Euroopan komissio eivät ole vastuussa tämän julkaisun sisällöstä.

​​​​​​​

Sivun alkuun