Hoppa till innehåll

Nytt projekt främjar barn och ungas dataskydd vid hobbyverksamhet

Utgivningsdatum 28.11.2022 9.11 | Publicerad på svenska 9.12.2022 kl. 17.18
Pressmeddelande

Dataombudsmannens byrås och TIEKE Utvecklingscentralen för Informationssamhälle rf:s nya GDPR4CHLDRN-projekt erbjuder information om behandlingen av personuppgifter till föreningar som anordna hobbyverksamhet för barn, till barn och unga och till deras föräldrar. Inom projektet upprättar man bland annat verktyg till stöd av tillämpningen av dataskyddslagstiftningen för hobbyföreningar samt ökar barn och ungas och deras föräldrars förståelse av dataskydd.

Inom det tvååriga projektet utvecklas tillsammans med föreningarna en verktygslåda som underlättar tillämpningen av dataskyddslagstiftningen. Syftet är att hjälpa föreningarna genom att ge tydliga, praktiska anvisningar om att skydda barns uppgifter samt att öka särskilt barn och ungas förståelse av dataskydd.

”Alla barn har rätt till skydd av sina personuppgifter. Vi vill ge stöd till aktörer som anordnar hobbyverksamhet för barn och unga samt föräldrar att trygga barn dataskydd och datasäkerhet”, säger biträdande dataombudsmannen Heljä-Tuulia Pihamaa. ”Vår avsikt är att ge barn och unga bättre kännedom om dataskyddets betydelse och sina egna rättigheter.”

Föreningar deltar i utvecklingen av dataskyddskunskap

”Föreningar som anordnar hobbyverksamhet når en stor del av barn och unga och behandlar deras personuppgifter vid träningar och evenemang. Det glädjer oss att flera intressentgrupper och föreningar redan har engagerat sig i vårt gemensamma projekt”, säger verksamhetschef Hanna Niemi-Hugaerts vid TIEKE Utvecklingscentralen för Informationssamhälle rf.

Verktygen, bilder som förtydligar begrepp som förknippas med dataskydd, kompetensmärken och anvisningarna utvecklas och testas inom projektet i samarbete med föreningar. Verktygslådan från projektet kommer att publiceras på finska, svenska och engelska. De viktigaste materialet översätts också till ryska, estniska, somaliska och arabiska. Syftet med webbinarierna och utbildningar är att öka föreningars förståelse av dataskydd på nationell nivå.

"Vi tror att material som producerats inom projektet kommer att ha stor konkret nytta och ge ett bra stöd till våra medlemsföreningar. Vi anser också att projektet kommer att öka medlemsföreningarnas medvetenhet om och kompetens i dataskyddsfrågor som är relevanta för dem”, säger Finlands Bollförbunds medlemsservicechef Taneli Sopanen.

Bland projektets centrala intressentgrupper finns Finlands Bollförbund, Finlands olympiska kommitté och Finlands Scouter.

”Trygg föreningsverksamhet är centralt för idrott och motion. Dataskydd är en viktig del av tryggheten. Vi är glada över att få möjlighet att lära oss mer om och utveckla tryggheten i barnens hobbyverksamhet”, konstaterar föreningschef Rainer Anttila vid Finlands olympiska kommitté.

”Barn och ungas miljö är redan till en stor del digital. För oss scouter är det viktigt att barn och unga har färdigheter för såväl idag som för 2040-talet”, säger IT- och servicechef Maija Kangasniemi vid Finlands Scouter.

Påverka kommande dataskyddsutbildningar och -verktyg genom att besvara startenkäten

Startenkäten för GDPR4CHLDRN-projektet kartlägger barn och ungas, vårdnadshavares och föreningars kunskaper om och behov av dataskydd. Enkäten är öppen fram till  den 11 december. Resultaten används för planeringen av projektets evenemang och material.

Startenkäten på tjänsten Webropol: GDPR4CHLDRN-enkäten

Förhandsanmäl dig som prenumerant på nyhetsbrevet

GDPR4CHLDRN-projektets första nyhetsbrev kommer att publiceras i januari. I nyhetsbrev som kommer att publiceras ungefär varannan månad berättar vi bland annat om kommande utbildningar inom projektet. Nyhetsbreven kommer också att innehålla sakkunnigartiklar om barns dataskydd och om behandling av personuppgifter inom hobbyverksamhet.

Förhandsprenumeration på projektets nyhetsbrev i tjänsten Webropol (på finska): Förhandsprenumeration på GDPR4CHLDRN-nyhetsbrev

Projektets webbplats (på finska): GDPR4CHLDRN – Tietosuoja haltuun harrastustoiminnassa (tieke.fi)

Vad är GDPR4CHLDRN?

GDPR är förkortningen för General Data Protection Regulation (den allmänna dataskyddsförordningen). GDPR är en lag som reglerar behandlingen av personuppgifter. GDPR började tillämpas i alla EU-länder under våren 2018. Enligt dataskyddsförordningen ska i synnerhet barns personuppgifter skyddas.

Projektets officiella namn är GDPR4CHLDRN: Urheiluseurat ja harrastusyhdistykset avainroolissa tarjoamassa käytännön työkaluja lasten tietosuojasta huolehtimiseksi (Sports associations and hobby clubs as gatekeepers providing practical tools to ensure children’s data protection).

Dataombudsmannens byrå är projektets koordinator och TIEKE Utvecklingscentralen för Informationssamhälle rf projektpartner. Det tvååriga projektet slutar i augusti 2024.

Projektet finansieras av EU:s program för medborgare, jämlikhet, rättigheter och värden (Citizens, Equality, Rights and Values Programme).

Mer information:

  • Dataombudsmannens byrå: juridisk sakkunnig Nora Musto, nora.musto(at)om.fi, tfn 029 566 6716
  • TIEKE Utvecklingscentralen för Informationssamhälle rf: utvecklare av digitala kunskaper Mikko Eloholma, mikko.eloholma(at)tieke.fi, tfn 044 491 8296

Finansierat av Europeiska unionen. Innehållet i denna publikation representerar endast författarnas synpunkter och ansvarar ensamma för det. Europeiska unionen eller Europeiska kommissionen ansvarar inte för innehållet i denna publikation.​​​​​​​

​​​​​​​

Tillbaka till toppen