Hyppää sisältöön

Uusi verkkosivusto tarjoaa tietoa tietosuojasta harrastustoiminnassa

Julkaisuajankohta 19.6.2024 14.42
Tiedote

Tietosuojavaltuutetun toimisto ja TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry ovat julkaisseet ensimmäisen version uudesta tietosuojaharrastuksissa.fi-verkkosivustosta. Sivustolle on koottu ohjeistavaa materiaalia tietosuojasta suomeksi. Ruotsiksi ja englanniksi sivusto tullaan julkaisemaan loppukesästä. Keskeisimmät materiaalit tulevat löytymään sivustolta myöhemmin myös venäjäksi, viroksi, somaliksi ja arabiaksi.

Sivusto sisältää ohjeistavia materiaaleja neljälle eri kohderyhmälle: yhdistysten hallituksille, valmentajille ja ohjaajille, vanhemmille sekä lapsille ja nuorille. Laajin kokonaisuus on harrastustoimintaa järjestävien yhdistysten hallituksille laadittu käytännönläheinen opas, joka tukee tietosuojalainsäädännön soveltamista ja noudattamista ja sisältää paljon harrastustoiminnan arkeen liittyviä esimerkkejä. Harrastusten valmentajien ja ohjaajien ohjeissa pääpaino on keskeisissä tietosuojaperiaatteissa ja -velvoitteissa, jotka tulee ottaa huomioon lasten henkilötietoja käsiteltäessä.

Lapsille ja nuorille on tuotettu yleistajuista infomateriaalia tietosuojasta sekä kaikille kuuluvista tietosuojaoikeuksista. Vanhemmat saavat sivustolta tietoa sitä, millä edellytyksillä heidän lastensa henkilötietoja voidaan harrastustoiminnassa käsitellä.

Ohjeistavien materiaalien lisäksi sivustolta löytyy kyselyitä, joilla voi testata omaa osaamistaan, sekä visuaalisia kuvakkeita, jotka havainnollistavat tietosuojaan liittyviä käsitteitä. Lisäksi verkkosivustolla on julkaistu tietosuojaan liittyviä artikkeleita ja termipankki.

Materiaaleja on työstetty yhdessä harrastajien ja harrastustoimijoiden kanssa

Verkkosivuilla julkaistua ohjeistavaa materiaalia on kehitetty yhdessä nuorten ja heidän vanhempiensa sekä harrastustoimintaa järjestävien yhdistysten kanssa. Näin on haluttu varmistaa, että tuotetut materiaalit ja työkalut palvelevat parhaalla mahdollisella tavalla eri kohderyhmiä. Palautetta on kerätty sekä laadituista materiaaleista että aiheista, joihin ohjeistusta erityisesti kaivattaisiin.

Vaikka verkkosivustolla julkaistut materiaalit on laadittu erityisesti harrastustoiminnan näkökulmasta, niiden sisältö on pitkälti sovellettavissa henkilötietojen käsittelyyn myös muissa tilanteissa.

Palaute auttaa sivuston kehittämisessä

Sivuston käytettävyyttä pyritään kehittämään saadun palautteen perusteella kesän ja alkusyksyn aikana. Palautetta voi antaa nimettömänä Webropol-lomakkeen kautta 9.7. saakka. Sivusto ja sen kaikki kieliversiot valmistuvat kokonaisuudessaan syksyn aikana.

Verkkosivusto on luotu osana GDPR4CHLDRN – Tietosuoja haltuun harrastustoiminnassa -hanketta. Hankkeen tavoitteena on parantaa lasten, vanhempien ja harrastustoimijoiden ymmärrystä henkilötietojen käsittelystä ja tietosuojalainsäädännöstä ja edistää näin lasten henkilötietojen suojaa.

Tutustu sivustoon: tietosuojaharrastuksissa.fi

Lisätiedot GDPR4CHLDRN-hankkeesta: apulaistietosuojavaltuutettu Heljä-Tuulia Pihamaa, helja-tuulia.pihamaa(at)om.fi, puh. 029 566 6787

Lisätiedot tietosuojaharrastuksissa.fi-sivustosta: digiosaamisen vauhdittaja Mikko Eloholma (TIEKE), mikko.eloholma(at)tieke.fi, puh. 044 491 8296

Euroopan unionin rahoittama. Tämän julkaisun sisältö edustaa vain kirjoittajien näkemyksiä ja he ovat niistä yksin vastuussa. Euroopan unioni tai Euroopan komissio eivät ole vastuussa tämän julkaisun sisällöstä.

Sivun alkuun