Hoppa till innehåll

Ny webbplats ger information om dataskydd i hobbyverksamhet

Utgivningsdatum 19.6.2024 14.42
Pressmeddelande

Dataombudsmannens byrå och TIEKE Utvecklingscentralen för informationssamhället rf har publicerat den första versionen av webbplatsen tietosuojaharrastuksissa.fi. På webbplatsen finns det en sammanställning med vägledande material om dataskydd på finska. Webbplatsen kommer att publiceras på svenska och engelska i slutet av sommaren. Det mest centrala materialet kommer i ett senare skede också att finnas tillgängligt på ryska, estniska, somaliska och arabiska.

Webbplatsen innehåller vägledande material för fyra olika målgrupper: föreningarnas styrelser, tränare och instruktörer, föräldrar samt barn och unga. Den mest omfattande helheten är en praktisk guide, utarbetad för styrelserna i de föreningar som organiserar hobbyverksamhet, som ger stöd vid tillämpningen och iakttagandet av dataskyddslagstiftningen och som innehåller ett stort antal exempel i anknytning till vardagen inom hobbyverksamheten. I anvisningen till tränare och instruktörer inom hobbyerna ligger tyngdpunkten på de centrala dataskyddsprinciper och -skyldigheter som ska beaktas vid behandlingen av barnens personuppgifter.

För barn och unga har lättfattligt informationsmaterial om dataskydd och de dataskyddsrättigheter som alla har producerats. På webbplatsen får föräldrarna information om vilka förutsättningarna är för behandling av deras barns personuppgifter i hobbyverksamheten.

På webbplatsen finns det utöver materialen med anvisningar också frågeformulär, som kan användas för testning av de egna kunskaperna, och visuella ikoner som åskådliggör begrepp i anknytning till dataskyddet. På webbplatsen har dessutom artiklar och en termbank kring dataskydd publicerats.

Materialet har utarbetats i samråd med aktiva och aktörer inom hobbyverksamhet

Det vägledande material som publicerats på webbplatsen har utarbetats i samråd med de unga och deras föräldrar samt föreningar som arrangerar hobbyverksamhet. På detta sätt har man velat försäkra sig om att det utarbetade materialet och verktygen på bästa möjliga sätt tjänar olika målgrupper. Respons har insamlats både gällande de utarbetade materialen och de ämnen för vilka anvisningar i synnerhet behövs.

Trots att materialen på webbplats utarbetats speciellt ur hobbyverksamhetens perspektiv kan innehållet i materialen i stor utsträckning tillämpas på behandling av personuppgifter också i andra situationer.

Respons bidrar till utvecklingen av webbplatsen

Vi strävar efter att utveckla sidans tillgänglighet på basis av inhämtad respons under sommaren och hösten. Det är möjligt att ge anonym respons via Webropol-blanketten till och med 9.7. Webbplatsen och dess samtliga språkversioner blir klara under hösten.

Webbplatsen har utarbetats inom ramen för projektet GDPR4CHLDRN – Dataskydd inom hobbyverksamhet. Syftet med projektet är att förbättra barnens, föräldrarnas och aktörerna inom hobbyverksamhetens uppfattning om behandling av personuppgifter och dataskyddslagstiftningen samt att främja skyddet av barnens personuppgifter.

Bekanta dig med webbplatsen: tietosuojaharrastuksissa.fi

Närmare information om projektet GDPR4CHLRDN: Biträdande dataombudsman Heljä-Tuulia Pihamaa, helja-tuulia.pihamaa(at)om.fi, tfn 029 566 6787

Närmare upplysningar om webbplatsen tietosuojaharrastuksissa.fi: utvecklare av digital kompetens Mikko Eloholma (TIEKE), mikko.eloholma(at)tieke.fi, puh. 044491 8296

Finansierad av Europeiska unionen. Innehållet i denna publikation representerar endast skribenternas åsikter och de ansvarar ensamma för det. Europeiska unionen och Europeiska kommissionen ansvarar inte för innehållet i den här publikationen.

Tillbaka till toppen