Hyppää sisältöön

Verotietojen julkaisu tiedotusvälineiden verokoneissa ei ollut tietosuojalainsäädännön vastaista

Julkaisuajankohta 28.10.2021 11.30
Tiedote

Tietosuojavaltuutettu on ottanut kantaa henkilötietojen käsittelyyn tiedotusvälineiden verkossa julkaistavissa verokoneissa. Päätös koskee tapausta, jossa tietosuojavaltuutetun toimistolle kannellut henkilö kertoi pyytäneensä verotietojensa poistoa Helsingin Sanomien ja Ilta-Sanomien verokoneista. Tietosuojavaltuutettu katsoo, että velvollisuutta tietojen poistoa koskevan pyynnön toteuttamiseen ei ole, sillä tietoja on käsitelty verokoneissa journalistisessa tarkoituksessa.

Tietosuojavaltuutetun toimistolle kannelleen henkilön mukaan Helsingin Sanomat ja Ilta-Sanomat olivat julkaisseet hänen verotietonsa verokoneissaan siitä huolimatta, että verottaja oli suostunut poistamaan tiedot medialle luovutettavasta listauksesta. Henkilö oli ilmoittanut Sanoma Media Finland Oy:lle vastustavansa henkilötietojensa käsittelyä ja pyytänyt tietojensa poistoa verokoneista. Yhtiö ei ollut suostunut pyyntöön.

Yleinen tietosuoja-asetus velvoittaa EU-maita säätämään kansallisesti henkilötietojen suojan sekä sananvapauden ja tiedonvälityksen vapauden yhteensovittamisesta. Suomessa kansallisessa tietosuojalaissa säädetään poikkeuksesta, jonka mukaan tietosuoja-asetuksen tiettyjä säännöksiä ei sovelleta, jos henkilötietojen käsittelyllä on journalistinen tarkoitus.

Tietosuojavaltuutettu toteaa, että journalistista toimintaa koskevan poikkeuksen soveltumattomuus vaatisi painavat perustelut. Tietosuojavaltuutetun mukaan ei ole syytä katsoa, ettei tietosuojalaissa säädetty poikkeus soveltuisi verokoneisiin. Esimerkiksi joitakin rekisteröidyn oikeuksia ei tällöin tarvitse toteuttaa.

Tietosuojavaltuutettu korostaa, että sen toimivaltuuksiin ei kuulu toimituksen tekemien journalistisen julkaisupäätösten sisällön arvioiminen. Kun tietosuojalain poikkeusta sovelletaan journalistiseen toimintaan, tietosuojavaltuutettu ei voi myöskään ottaa kantaa siihen, aiheutuuko henkilöille haittaa heidän tietojensa käsittelystä. Mediatalojen harkinnassa on huomioida tietojen julkaisun vaikutukset. Päätös ei ole vielä lainvoimainen, ja siitä voi valittaa hallinto-oikeuteen.

Tietosuojavaltuutetun päätös Finlexissä

Lisätietoja:

Tietosuojavaltuutettu Anu Talus, anu.talus(at)om.fi, puh. 029 566 6766

Sivun alkuun