Hyppää sisältöön

Vuosittainen sähköisen reseptin tietosuojakysely julkaistaan tammikuussa – päivitäthän organisaatiosi yhteystiedot tarvittaessa Kanta-palvelujen Ekstranetiin

TSV
Julkaisuajankohta 11.12.2017 15.10 | Julkaistu suomeksi 22.5.2018 klo 10.34
Uutinen

Sähköisen reseptin käsittelyyn liittyvä vuosittainen tietosuojakysely toteutetaan yhteistyössä Kelan ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa. Kysely julkaistaan 15.1.2018.

Kysely toteutetaan sähköisenä kyselynä ja se lähetetään organisaation tietosuojavastaavalle sähköpostitse. Tarkistathan tietosuojavastaavan yhteystiedot ja tarvittaessa päivitä ne Kanta-palvelujen Ekstranetistä, jotta oikea henkilö saa kyselyn. Kyselyyn voi vastata suomen tai ruotsin kielellä.

Kysely sisältää sähköisen reseptin tietojen käsittelyn valvontaan liittyvien kysymysten lisäksi kysymyksiä muun muassa tietosuojavastaavan tehtävistä sekä tietosuojaan liittyvistä organisaation ohjeista ja henkilöstön koulutuksesta. Kysely on laadittu niin, että organisaatio voi hyödyntää sitä oman tietosuojatyönsä kehittämiseen.

Resepti-palveluun liittyneet sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköt ja apteekit ovat velvollisia seuraamaan ja valvomaan Reseptikeskuksen tietojen käsittelyä omassa organisaatiossaan. Seurannasta ja valvonnasta on ohje Ekstranetissä. Se löytyy Tietosuoja-osiosta nimellä eReseptin valvontaohje organisaatioille.

Reseptikeskuksen rekisterinpitäjänä Kela vastaa Reseptikeskukseen tallennettujen tietojen suojaamisesta ja tässä tarkoituksessa omalta osaltaan seuraa ja valvoo sosiaali- ja terveydenhuollossa ja apteekeissa tapahtuvaa Reseptikeskuksen tietojen käsittelyä. Kysely toimii Reseptikeskuksen tietojen käsittelyn valvonnan ja seurannan välineenä.

Tietosuojavaltuutetun toimiston tehtävänä on ohjata ja valvoa rekisterinpitäjien toimintaa ja näin pyrkiä ennalta estämään tietosuojaloukkausten syntyminen.

THL:n tehtävänä on ohjata sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia toimimaan oikein asiakkaan- ja potilaan hoitoprosessiin liittyvässä reseptitietojen käsittelyssä sekä antaa määräyksiä ja ohjeita asiakas- ja potilastietojen sähköiseen käsittelyyn.

Osana seurantaa Resepti-palveluun liittyneiden organisaatioiden tulee toimittaa vuosittain selvitys organisaatiossa suoritetusta Reseptikeskuksen tietojen käsittelyn omavalvonnasta ja muista sähköisen reseptin tietoturvaan ja tietosuojaan liittyvistä menettelytavoista. Vuosittaiseen tietosuojakyselyyn vastaaminen toimii organisaatioiden selvityksenä tietojen käsittelystä ja muista reseptin tietoturvaan ja tietosuojaan liittyvistä toimenpiteistä Kelalle. Huomioitavaa on, että vastaaminen tietosuojakyselyyn ei poista organisaation velvollisuutta ilmoittaa yksittäisistä mahdollisista reseptitietojen väärinkäytösepäilystä Kelalle.

Kyselyn tulosten perusteella Kela, tietosuojavaltuutetun toimisto ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos saavat arvokasta tietoa tietosuojan tilasta ja tietosuojavastaavan tehtävien hoitamisesta sote-sektorilla. Näin pystymme kehittämään tietojen käsittelyn seurantaa ja valvontaa sekä yleistä tietosuojaohjeistusta sekä koulutusta.

Kysymykset ja palautteet voitte osoittaa sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu(at)kanta.fi

Sivun alkuun