Hyppää sisältöön

Vuosittainen sähköisen reseptin tietosuojakysely on julkaistu

TSV
Julkaisuajankohta 15.1.2018 15.21
Uutinen

Kela julkaisi vuotuisen sähköisen reseptin tietosuojakyselyn 15. tammikuuta. Tietosuojakysely toteutetaan yhteistyössä tietosuojavaltuutetun toimiston ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa sähköisenä kyselynä.

Kyselyyn voi vastata suomen tai ruotsin kielellä.

Linkki kyselyyn on lähetetty sähköpostitse 15.1.2018 organisaation Kanta-palvelujen Ekstranetissä ilmoittamalle tietosuojavastaavalle. Vastausaikaa on 2.2.2018 asti.

Resepti-palveluun liittyneet sosiaali- ja terveydenhuollon ja toimintayksiköt ja apteekit ovat velvollisia seuraamaan ja valvomaan Reseptikeskuksen tietojen käsittelyä omassa organisaatiossaan. Seurannasta ja valvonnasta on ohje Kanta-palvelujen Ekstranetissä. Se löytyy Tietosuoja-osiosta nimellä eReseptin valvontaohje organisaatioille.

Osana seurantaa Resepti-palveluun liittyneiden organisaatioiden tulee toimittaa vuosittain selvitys organisaatiossa suoritetusta Reseptikeskuksen tietojen käsittelyn omavalvonnasta ja muista sähköisen reseptin tietoturvaan ja tietosuojaan liittyvistä menettelytavoista. Vuosittaiseen tietosuojakyselyyn vastaaminen toimii organisaatioiden selvityksenä tietojen käsittelystä ja muista reseptin tietoturvaan ja tietosuojaan liittyvistä toimenpiteistä Kelalle.

Kyselyn tulosten perusteella Kela, tietosuojavaltuutetun toimisto ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos saavat arvokasta tietoa tietosuojan tilasta ja tietosuojavastaavan tehtävien hoitamisesta sote-sektorilla. Näin pystymme kehittämään tietojen käsittelyn seurantaa ja valvontaa sekä yleistä tietosuojaohjeistusta sekä koulutusta.

Kysymykset ja palautteet voitte osoittaa sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu(at)kanta.fi

Sivun alkuun