Den årliga dataskyddsenkäten om elektroniska recept har publicerats

TSV
15.1.2018 15.21
Nyhet

FPA publicerade den 15 januari den årliga dataskyddsenkäten om behandling av elektroniska recept. Dataskyddsenkäten görs i samarbete med dataombudsmannens byrå och Institutet för hälsa och välfärd. Enkäten genomförs elektroniskt och kan besvaras på finska eller svenska.

En länk till enkäten har 15.1.2018 skickats via e-post till den dataskyddsansvariga som organisationen meddelat via Kanta-tjänsternas Extranät. Svarstiden går ut 2.2.2018.

De verksamhetsenheter inom social- och hälsovården samt de apotek som har anslutit sig till Recepttjänsten är skyldiga att följa och övervaka behandlingen av Receptcentrets uppgifter i sin egen organisation. Anvisningar om uppföljningen och övervakningen finns på Extranätet. De finns i avdelningen Dataskydd under namnet Anvisningar för organisationer om övervakning av eRecept (endast på finska: eReseptin valvontaohje organisaatioille).

Som ett led i uppföljningen ska organisationer som anslutit sig till Recepttjänsten årligen lämna en utredning om hur organisationen övervakat behandlingen av Receptcentrets uppgifter samt om andra frågor som rör informationssäkerhet och dataskydd i samband med elektroniska recept. Besvarandet av den årliga dataskyddsenkäten fungerar som organisationernas utredning till FPA om behandlingen av uppgifter och om övriga åtgärder som rör informationssäkerhet och dataskydd i samband med recept.

Enkätresultaten ger FPA, dataombudsmannens byrå och Institutet för hälsa och välfärd värdefull information om läget i fråga om dataskyddet och om hur den dataskyddsansvarigas uppgifter sköts inom social- och hälsovårdssektorn. På det här sättet kan vi utveckla uppföljningen och övervakningen av behandlingen av uppgifter samt de allmänna dataskyddsanvisningarna.

Frågor och respons kan skickas via e-post till asiakaspalvelu(at)kanta.fi