Rätt att få veta om den behöriga myndigheten behandlar dina personuppgifter

Du har rätt att få information om för vilket syfte den behöriga myndigheten samlar in dina personuppgifter och hur de behandlas.

I allmänhet ger den behöriga myndigheten information om behandlingen skriftligen. Du hittar ofta också en beskrivning av hur personuppgifterna behandlas på myndighetens webbplats.

Myndigheten kan helt eller delvis låta bli att lämna ut informationen. Förutsättningen för det här är att det är nödvändigt att låta bli att lämna informationen i syfte att

  • undvika menlig inverkan på förebyggande, avslöjande, utredning av brott eller på åtgärder som avser åtal för brott eller på verkställighet av straffrättsliga påföljder
  • trygga andra undersökningar, utredningar eller motsvarande förfaranden hos myndigheter
  • skydda den allmänna säkerheten
  • skydda den nationella säkerheten
  • skydda andra personers rättigheter.