Hoppa till innehåll

Tillgänglighetsutlåtande för Tietosuoja.fi

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller webbplatsen www.tietosuoja.fi och har upprättats 22.9.2020. Utlåtandet har uppdaterats 20.12.2022.

Vi strävar efter att garantera tillgängligheten av webbplatsen i enlighet med lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019).

Tillgängligheten av webbplatsen utvärderas av en utomstående expertorganisation i september 2020. Dessutom har vi utvärderat tillgängligheten av webbsidor själv.

Status för tillgänglighet i den digitala tjänsten

Webbplatsen Tietosuoja.fi uppfyller delvis tillgänglighetskraven. Vissa delar av webbplatsen uppfyller inte kraven ännu.

Vi strävar efter att korrigera de brister i tillgängligheten som upptäckts under våren 2024.

Icke tillgängligt innehåll

Följande funktioner uppfyller ännu inte tillgänglighetskraven:

Filer och bilder

  • Vissa bilder saknar textalternativ. T(WCAG 1.1.1)
  • På webbplatsen finns pdf-bilagor, vissa av dem är inte tillgängliga. (WCAG 1.1.1, 1.3.1, 1.3.2, 1.4.3, 1.4.5, 1.4.11, 2.4.2, 2.4.3, 3.1.1, 4.1.2)

Sökning

  • Det finns brister i tillgängligheten i webbplatsens sökfunktion som gäller fokus, sortering, placering av element och enhetlig namngivning. Alla skärmläsare kan inte läsa länkarna på söksidan. Alla länkar på sökresultatssidan fungerar inte med tangentbordet. (WCAG 1.3.1, 1.3.2, 1.4.11, 2.1.1, 2.4.6, 3.2.2, 3.3.2, 4.1.1, 4.1.2)

Blanketter

  • Det finns brister i tillgängligheten i servicestigar som gäller namngivning av knappar och länkar, begriplighet, markering av faser och logiken av fokusordningen vid användning med tangentbord. (WCAG 1.3.1, 1.3.2, 1.3.5, 1.4.1, 1.4.11, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.6, 3.2.2, 3.3.1, 3.3.2, 4.1.2, 4.1.3)

Användning av mobilen

  • När man använder webbplatsen på mobilen finns det problem med textalternativ för knappar och språkinställningar, förflyttning av fokus och markering av menyobjekt i koden. (WCAG 1.1.1, 1.3.1, 1.3.2, 1.4.1, 1.4.11, 2.4.4, 2.4.7, 3.2.2)

Respons och kontaktuppgifter

Märkte du en tillgänglighetsbrist i vår tjänst? Berätta för oss så vi kan åtgärda den.
Du kan skicka respons på Tietosuoja.fi-webbplatsens tillgänglighet per e-post på saavutettavuus.tietosuoja(at)om.fi.

Dataombudsmannens byrås kommunikation ansvarar för webbplatsens tillgänglighet och behandlingen av tillgänglighetsrespons. Vi har förbundit oss till att förbättra tillgängligheten på vår webbplats.

Tillsynsmyndighet

Om du upptäcker tillgänglighetsproblem på webbplatsen, ska du först kontakta oss, dvs. webbplatsens administratör. Det kan ta 14 dagar innan du får ett svar. Om du inte är nöjd med svaret du fått eller om du inte får ett svar överhuvudtaget inom två veckor, kan du göra en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På webbplatsen för Regionförvaltningsverket i Södra Finland hittar du noggrann information om hur anmälan kan göras och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
telefonnummer växel 0295 016 000

Tillbaka till toppen