Tillgänglighetsutlåtande för Tietosuoja.fi

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller webbplatsen www.tietosuoja.fi och har upprättats 22.9.2020. Vi strävar efter att garantera tillgängligheten av webbplatsen i enlighet med lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019).

Tillgängligheten av webbplatsen utvärderas av en utomstående expertorganisation i september 2020. Dessutom har vi utvärderat tillgängligheten av webbsidor själv.

Status för tillgänglighet i den digitala tjänsten

Webbplatsen Tietosuoja.fi uppfyller delvis tillgänglighetskraven. Vissa delar av webbplatsen uppfyller inte kraven ännu.

Vi strävar efter att korrigera de brister i tillgängligheten som upptäckts senast i slutet av 2020.

Icke tillgängligt innehåll

Följande funktioner uppfyller ännu inte tillgänglighetskraven:

  • På webbplatsen finns pdf-bilagor, vissa av dem är inte tillgängliga.
  • Några av funktionerna på söksidan är inte tillgängliga, eftersom det finns fel i söksidans HTML-kod. På sidan Sökresultat finns element där värdena på ID-attribut inte är unika.
  • En del av dragspelspanelerna på webbplatsen kan inte användas via tangentbord och vissa har bristfälliga eller fel aria-attribut. Dessutom fungerar den visuella indikatorn för öppet dragspel fel i vissa fall.

Respons och kontaktuppgifter

Märkte du en tillgänglighetsbrist i vår tjänst? Berätta för oss så vi kan åtgärda den.
Du kan skicka respons på Tietosuoja.fi-webbplatsens tillgänglighet per e-post på saavutettavuus.tietosuoja(at)om.fi.

Dataombudsmannens byrås kommunikation ansvarar för webbplatsens tillgänglighet och behandlingen av tillgänglighetsrespons. Vi har förbundit oss till att förbättra tillgängligheten på vår webbplats.

Tillsynsmyndighet

Om du upptäcker tillgänglighetsproblem på webbplatsen, ska du först kontakta oss, dvs. webbplatsens administratör. Det kan ta 14 dagar innan du får ett svar. Om du inte är nöjd med svaret du fått eller om du inte får ett svar överhuvudtaget inom två veckor, kan du göra en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På webbplatsen för Regionförvaltningsverket i Södra Finland hittar du noggrann information om hur anmälan kan göras och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
telefonnummer växel 0295 016 000