Tillgänglighetsutlåtande för Tietosuoja.fi

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller webbplatsen www.tietosuoja.fi och har upprättats 22.9.2020. Utlåtandet har uppdaterats 21.12.2020.

Vi strävar efter att garantera tillgängligheten av webbplatsen i enlighet med lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019).

Tillgängligheten av webbplatsen utvärderas av en utomstående expertorganisation i september 2020. Dessutom har vi utvärderat tillgängligheten av webbsidor själv.

Status för tillgänglighet i den digitala tjänsten

Webbplatsen Tietosuoja.fi uppfyller delvis tillgänglighetskraven. Vissa delar av webbplatsen uppfyller inte kraven ännu.

Vi strävar efter att korrigera de brister i tillgängligheten som upptäckts under sommaren 2021.

Icke tillgängligt innehåll

Följande funktioner uppfyller ännu inte tillgänglighetskraven:

Visuella element

 • Kontraster och urskiljbarheten av länkar är inte till alla delar tillgängliga. Alla element har ingen visuell fokusindikator för tangentbordet och i vissa fall är fokusindikatorn för otydlig beroende på webbläsaren. (WCAG 1.4.1, 1.4.3, 1.4.11, 2.4.7)
 • Responsivitet och förstoring av texten behöver förbättras. (WCAG 1.4.10, 1.4.4)

Rubriker

 • Det finns brister i rubriknivåerna på webbplatsen som kan göra det svårt att förstå strukturen på sidan. Vissa sidor saknar en rubrik på h1-nivå som beskriver innehållet på sidan, eller det finns flera h1-rubriker. Rubrikerna på förstasidan är delvis inkonsekventa. (WCAG 1.3.1)
 • Vissa rubriker och title-attribut har namngetts bristfälligt eller otydligt. Rubrikerna på vissa sidor kan vara identiska eller upprepa information i onödan. (WCAG 2.4.2)

Filer och bilder

 • Vissa bilder saknar textalternativ. Textalternativen för vissa illustrationsbilder har inte markerats som tomma. (WCAG 1.1.1)
 • På webbplatsen finns pdf-bilagor, vissa av dem är inte tillgängliga. (WCAG 1.1.1, 1.3.1, 1.3.2, 1.4.3, 1.4.5, 1.4.11, 2.4.2, 2.4.3, 3.1.1, 4.1.2)

Sökning

 • Det finns brister i tillgängligheten i webbplatsens sökfunktion som gäller fokus, sortering, placering av element, enhetlig namngivning och kontraster. Alla skärmläsare kan inte läsa länkarna på söksidan. Alla länkar på sökresultatssidan fungerar inte med tangentbordet. (WCAG 1.3.1, 1.3.2, 1.4.11, 2.1.1, 2.4.6, 3.2.2, 3.3.2, 4.1.1, 4.1.2)

Sidans språk

 • En del av texter på ett annat språk än huvudspråket på sidan läses inte korrekt, eftersom språket inte har definierats. Länkarna i språkmenyn har markerats felaktigt. (WCAG 2.5.3)

Navigering

 • Brister i markeringen av navigationselement kan göra det svårt att identifiera elementgrupper. Sidomenyn har brister i tillgängligheten och undersidorna eller sektionernas förstasidor syns inte i sidomenyn. (WCAG 1.3.1, 2.1.1, 3.2.3, 4.1.2)
 • Vissa aktiva objekt på webbplatsen har inte markerats korrekt i koden. (WCAG 1.3.1, 1.4.1)
 • Funktionen för sidindelning fungerar inte korrekt med tangentbordet. (WCAG 1.3.1, 2.1.1, 4.1.1, 4.1.2)
 • Snabblänken tar inte alltid användaren till sidans huvudinnehåll och en del av landmärkena har namngivits identiskt. (WCAG 2.4.3, 3.2.2)

Blanketter

 • Det finns brister i markeringen av obligatoriska fält och felmeddelanden på blanketter. Det finns brister i tillgängligheten i servicestigar som gäller namngivning av knappar och länkar, begriplighet, markering av faser och logiken av fokusordningen vid användning med tangentbord. (WCAG 1.3.1, 1.3.2, 1.3.5, 1.4.1, 1.4.11, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.6, 3.2.2, 3.3.1, 3.3.2, 4.1.2, 4.1.3)

Användning av mobilen

 • När man använder webbplatsen på mobilen finns det problem med textalternativ för knappar och språkinställningar, förflyttning av fokus, kontraster och markering av menyobjekt i koden, synlighet av fokusindikatorn med tangentbord och avsaknad av sökning. (WCAG 1.1.1, 1.3.1, 1.3.2, 1.4.1, 1.4.11, 2.4.4, 2.4.7, 3.2.2)

HTML-kod

 • Fel i HTML-koden kan i vissa fall störa funktionen av hjälpmedel. (WCAG 4.1.1)

Respons och kontaktuppgifter

Märkte du en tillgänglighetsbrist i vår tjänst? Berätta för oss så vi kan åtgärda den.
Du kan skicka respons på Tietosuoja.fi-webbplatsens tillgänglighet per e-post på saavutettavuus.tietosuoja(at)om.fi.

Dataombudsmannens byrås kommunikation ansvarar för webbplatsens tillgänglighet och behandlingen av tillgänglighetsrespons. Vi har förbundit oss till att förbättra tillgängligheten på vår webbplats.

Tillsynsmyndighet

Om du upptäcker tillgänglighetsproblem på webbplatsen, ska du först kontakta oss, dvs. webbplatsens administratör. Det kan ta 14 dagar innan du får ett svar. Om du inte är nöjd med svaret du fått eller om du inte får ett svar överhuvudtaget inom två veckor, kan du göra en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På webbplatsen för Regionförvaltningsverket i Södra Finland hittar du noggrann information om hur anmälan kan göras och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
telefonnummer växel 0295 016 000