Dataombudsmannens byrå övervakar dina dataskyddsrättigheter

Dataombudsmannens byrå är en nationell tillsynsmyndighet som övervakar efterlevnaden av dataskyddslagstiftningen. I byrån arbetar dataombudsmannen och två biträdande ombudsmän samt cirka 40 sakkunniga.

Anu Talus har varit dataombudsman sedan 1.11.2020. Biträdande dataombudsmannen Jari Råman utnämndes fr.o.m. 1.5.2019. Heljä-Tuulia Pihamaa arbetar som biträdande dataombudsman sedan den 22.3.2021.

Dataombudsman och biträdande ombudsmän är självständiga och oberoende i sin verksamhet. De utnämns av statsrådet för fem års ämbetsperiod.

Påföljdskollegiet

Dataombudsmannen och de biträdande dataombudsmännen bildar ett påföljdskollegium som har till uppgift att påföra administrativa påföljdsavgifter i enlighet med dataskyddsförordningen. Dataombudsmannen är ordförande för kollegiet.

Läs mer om administrativa påföljdsavgifter och andra korrigerande befogenheter

Sakkunnignämnden

Vid dataombudsmannens byrå finns en sakkunnignämnd som har till uppgift att på begäran av dataombudsmannen ge utlåtanden om betydande frågor som gäller tillämpningen av lagstiftningen om behandlingen av personuppgifter. Sakkunnignämndens mandatperiod är 1.10.2020–30.9.2023.

Sakkunnignämnden består av ordförande, en vice ordförande och tre andra ledamöter som var och en har en personlig ersättare. Medlemmarna i nämnden är sakkunniga utanför dataombudsmannens byrå. Därutöver kan nämnden vid behov höra andra sakkunniga.

Ordförande: biträdande professor Riikka Koulu
Ersättare för ordföranden: docent, advokat Tobias Bräutigam
Vice ordförande: lagstiftningsråd Tanja Jaatinen
Ersättare för vice ordföranden: lagstiftningsråd, enhetschef Sami Kivivasara
Ledamot: gruppchef Riikka Rosendahl
Personlig ersättare: diplomingenjör Antti Poikola
Ledamot: generalsekreterare, ledande sakkunnig Kimmo Rousku
Personlig ersättare: dataskyddschef, dataskyddsombud Leila Hanhela-Lappeteläinen
Ledamot: direktör Tommi Toivola
Personlig ersättare: advokat, delägare Eija Warma-Lehtinen

Statsrådet tillsätter nämnden för en mandatperiod på tre år.

Mer information om utnämningen av sakkunnignämnden