Hoppa till innehåll

Dataombudsmannens byrå

Dataombudsmannens byrå övervakar dina dataskyddsrättigheter

Dataombudsmannens byrå är en nationell tillsynsmyndighet som övervakar efterlevnaden av dataskyddslagstiftningen. I byrån arbetar dataombudsmannen och två biträdande ombudsmän samt cirka 55 sakkunniga.

Anu Talus har varit dataombudsman sedan 1.11.2020. Heljä-Tuulia Pihamaa arbetar som biträdande dataombudsman sedan den 22.3.2021 och biträdande dataombudsman Annina Hautala sedan den 1.9.2022.

Dataombudsman och biträdande ombudsmän är självständiga och oberoende i sin verksamhet. De utnämns av statsrådet för fem års ämbetsperiod.

Påföljdskollegiet

Dataombudsmannen och de biträdande dataombudsmännen bildar ett påföljdskollegium som har till uppgift att påföra administrativa påföljdsavgifter i enlighet med dataskyddsförordningen. Dataombudsmannen är ordförande för kollegiet.

Läs mer om administrativa påföljdsavgifter och andra korrigerande befogenheter

Sakkunnignämnden

Vid dataombudsmannens byrå finns en sakkunnignämnd som har till uppgift att på begäran av dataombudsmannen ge utlåtanden om betydande frågor som gäller tillämpningen av lagstiftningen om behandlingen av personuppgifter. Sakkunnignämndens mandatperiod är 1.5.2024–30.4.2027.

Sakkunnignämnden består av ordförande, en vice ordförande och tre andra ledamöter som var och en har en personlig ersättare. Medlemmarna i nämnden är sakkunniga utanför dataombudsmannens byrå. Därutöver kan nämnden vid behov höra andra sakkunniga.

Ordförande: biträdande professor Riikka Koulu
Ersättare för ordföranden: docent, advokat Tobias Bräutigam
Vice ordförande: lagstiftningsdirektör Sami Kivivasara
Ersättare för vice ordföranden: ledande sakkunnig Taito von Konow
Ledamot: gruppchef Riikka Rosendahl
Personlig ersättare: sakkunnig inom dataekonomi Antti Poikola
Ledamot: generalsekreterare, ledande sakkunnig Kimmo Rousku
Personlig ersättare: chef för informationshanteringen Päivi Pösö
Ledamot: direktör Tommi Toivola
Personlig ersättare: advokat, delägare Eija Warma-Lehtinen

Statsrådet tillsätter nämnden för en mandatperiod på tre år.

Mer information om utnämningen av sakkunnignämnden

Tillbaka till toppen