Hoppa till innehåll

Dataskydd är en framgångsfaktor

Dataombudsmannens byrå tryggar rättigheter och friheter i behandlingen av personuppgifter. Dataskydd är en framgångsfaktor för oss: för enskilda individer innebär det bättre skydd av personuppgifter och möjligheten att hantera sina egna uppgifter, för företag en konkurrensfördel som uppkommer ur ansvarsfull verksamhet.

Läs mer om Dataombudsmannens byrås organisation

 

Vår verksamhetsidé:
friheten att göra självständiga val med utnyttjande av gemenskapens kraft och med yrkeskunskap på ett förebyggande och handledande sätt
 

Hörnstenarna för vår strategi:
framförhållning och prioritering, kompetens, informationsstyrning och samarbete
 

Våra värden:
gemenskap, rättvisa och oberoende, tidsenlighet, kreativitet, öppenhet och begriplighet
 

Våra mål

 • Vi främjar rätten till skyddet av integritet och medborgarnas förtroende för öppen behandlingen av personuppgifter i samhället som ständigt digitaliseras.
 • Vi implementerar framgångsrikt målen i och effekterna av det förnyade dataskyddet i den nationella lagstiftningen och myndighetsverksamheten.
 • Vi påverkar förebyggande incidenter i anslutning till behandlingen av personuppgifter.
 • Vi främjar medvetenheten om rättigheterna och skyldigheterna när det gäller dataskydd hos medborgare, personuppgiftsansvariga och behandlare av uppgifterna.
 • Vi främjar utvecklingen av EU:s digitala inre marknad.

Prioriteringar i verksamheten år 2022

 • Den registrerades rättigheter och barns dataskydd
 • Skapa verktyg för små och medelstora företag för att bedöma nivån på dataskyddet
 • Tydliga roller för personuppgiftsansvariga inom den offentliga och privata sektorn
 • Molntjänster och överföring av uppgifter till tredjeländer
 • Dataskyddsombud
 • Förtydligande av myndigheternas behörighet
Tillbaka till toppen