Hoppa till innehåll

​​​​​​​Vi främjar en ansvarsfull digital verksamhetsmiljö

Dataombudsmannens byrå tryggar rättigheter och friheter vid behandlingen av personuppgifter. Vi främjar medvetenheten om de rättigheter, skyldigheter och möjligheter som förknippas med dataskydd och främjar utvecklingen av en digital inre marknad för Europa.

För privatpersoner innebär dataskydd ett bättre skydd för deras personuppgifter och möjlighet att ha kontroll över sina egna uppgifter. För företag innebär dataskydd en konkurrensfördel som uppkommer ur ansvarsfull verksamhet. Ett gott dataskydd skapar förtroende för myndighetsverksamheten. Den offentliga sektorn har en betydande roll i utvecklingen av ansvarsfull dataekonomi. 

Läs mer om Dataombudsmannens byrås organisation

 

​​​​​​​Tyngdpunkterna av vår strategi
​​​​​​​Kundorientering, samarbete med intressentgrupperna, europeiskt samarbete, arbetshälsa

Våra mål

  • Vi främjar rätten till skyddet av integritet och medborgarnas förtroende för öppen behandlingen av personuppgifter i samhället som ständigt digitaliseras.
  • Vi implementerar framgångsrikt målen i och effekterna av det förnyade dataskyddet i den nationella lagstiftningen och myndighetsverksamheten.
  • Vi påverkar förebyggande incidenter i anslutning till behandlingen av personuppgifter.
  • Vi främjar medvetenheten om rättigheterna och skyldigheterna när det gäller dataskydd hos medborgare, personuppgiftsansvariga och behandlare av uppgifterna.
  • Vi främjar utvecklingen av EU:s digitala inre marknad.
Tillbaka till toppen