Hoppa till innehåll

Kontaktuppgifter

Dataombudsmannens byrå

Besöksadress: Fågelviksgränden 4, 00530 Helsingfors

Postadress: PB 800, 00531 Helsingfors

Telefonväxel: 029 566 6700

Registratorskontor: 029 566 6768

Vår dataskyddspraxis: Uträttande av ärenden per telefon

E-post (registratorskontoret): tietosuoja(at)om.fi

Du kan göra en anmälan till dataombudsmannen via våra elektroniska blanketter:

Anmälan till dataombudsmannen

Anmälan om personuppgiftsincident

Vår dataskyddspraxis

Sändning av sekretessbelagda och känsliga handlingar

Justitieministeriets skyddade e-post är ett säkert sätt att sända känsliga och sekretessbelagda uppgifter till dataombudsmannens byrå.

Skicka skyddad e-post via justitieministeriet tjänst

Läs anvisningen om sändning av skyddad e-post (pdf) innan du tar i bruk tjänsten.

Besök hos dataombudsmannens byrå

Vi ber våra kunder att i första hand uträtta ärenden per e-post, post eller telefon. Om ärendet inte kan skötas per e-post eller telefon, ber vi att en mötestid bokas på förhand.

Vår telefonrådgivning betjänar måndag till torsdag kl. 9.00–11.00.

Telefonrådgivningen är stängd 5.-6.12.2022.

Våra kunder kan vid behov komma med handlingar till entrétjänsten. Handlingarna levereras från entrétjänsten till dataombudsmannens byrå. Om kunden vill ha ett intyg över att handlingen mottagits, levereras mottagningsbeviset till kunden i efterhand per post eller e-post. Mottagningsbeviset ska ombes separat.

Dataombudsmannens byrå följer coronavirusläget och anvisningarna för att förhindra spridning av coronaviruset.

Begäran om handlingar

En begäran om handling ska sändas skriftligt till registratorskontoret vid dataombudsmannens byrå på adressen tietosuoja(at)om.fi eller PB 800, 00531 Helsingfors.

Begäran om föreläsningar

Byråns sakkunniga föreläser på begäran vid utbildningsevenemang som ordnas av olika intressentgrupper och organisationer. Utbildningsverksamheten är i huvudsak avgiftsbelagd. För föreläsningarna tar byrån ut avgifter som fastställts utifrån lagen om grunderna för avgifter till staten och förordningen om grunderna för avgifter till justitieministeriet.

En begäran om föreläsning ska sändas till registratorskontoret vid dataombudsmannens byrå på adressen tietosuoja(at)om.fi.

Närmare information om utbildningstjänster ges av inspektör Pirjo Helén, p. 029 566 6731

Föreläsnings-, föredrags- och konsultationsarvoden för dataombudsmannens byrå (PDF, på finska)

Faktureringsanvisningar

De myndigheter som verkar i anslutning till justitieministeriets bokföringsenhet tar emot, behandlar och arkiverar enbart elektroniska inköpsfakturor.

Nätfakturaadress/OVT-kod: 003702459747234

Operatörskod (OpusCapita Group Ab): E204503

FO-nummer: 0245974-7

Momsnummer: FI02459747

Rikta fakturan till dataombudsmannens byrå. Anteckna också tilläggs- och referensuppgifter, som underlättar behandlingen på fakturan, till exempel beställarens namn och konteringskoden.

Dataombudsmannens byrå tar inte emot fakturor som skickas per e-post eller i pappersform. Om du inte har ett system för att skicka nätfakturor, kan du använda statens till vidare gratis nätfaktureringstjänst Basware Supplier Portal för att skapa och skicka nätfakturor. Tjänstens inloggningssida och anvisningar om hur den används finns på adressen www.valtiokonttori.fi/verkkolaskutus. Nätfakturor kan skapas och skickas också via Postens Nätverkstjänst. Nätverkstjänsten kan användas gratis för att skicka nätfakturor till statens ämbetsverk.

Vid fakturering av tjänste- och varuupphandling används ett betalningsvillkor på 21 dagar i enlighet med Finansministeriets allmänna avtalsvillkor för offentlig upphandling, om man inte har överenskommit om en annan betalningstid.

Tillbaka till toppen