Hyppää sisältöön

Apulaistietosuojavaltuutettu on tehnyt aloitteen koskien oppilas- ja opiskelijarekisterien tietojen luovutusta opiskeluhuollolle

Julkaisuajankohta 16.12.2022 11.05
Tiedote

Apulaistietosuojavaltuutettu on tehnyt opetus- ja kulttuuriministeriölle, sosiaali- ja terveysministeriölle, THL:lle ja Opetushallitukselle aloitteen, joka koskee oppilaiden ja opiskelijoiden tietojen luovuttamista opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalveluille. Aloitteen tavoitteena on, että tietojen luovutuksen edellytyksiä selvennettäisiin ja huomioitaisiin valtakunnallisessa ohjeistuksessa.

Tietosuojavaltuutetun toimistoon on tullut sekä hyvinvointialueilta että opetuksen ja koulutuksen järjestäjiltä useita tiedusteluja siitä, millä edellytyksillä oppilas- ja opiskelijarekisteristä voidaan luovuttaa tietoja opiskeluhuollolle sähköisesti.

Tietojen luovuttamista koskeva kysymys on merkittävä opiskeluhuollon monialaisen yhteistyön toimijoiden kannalta. Kysymys vaikuttaa myös olennaisesti tietojärjestelmien suunnitteluun ja kehittämiseen opetustoimessa ja hyvinvointialueilla.

Apulaistietosuojavaltuutettu pitää tärkeänä, että tulevassa valtakunnallisessa ohjeistuksessa selvennetään edellytyksiä, joilla oppilas- ja opiskelijarekisteristä voidaan luovuttaa oppilaiden henkilötietoja. Tietojen luovutuksessa tulisi turvata oppilaiden ja opiskelijoiden oikeudet ja vapaudet henkilötietojen käsittelyssä.

”Selventävää ohjeistusta tarvitaan niin lasten ja nuorten hyvinvoinnin kuin monialaisen yhteistyön turvaamiseksi”, apulaistietosuojavaltuutettu Heljä-Tuulia Pihamaa sanoo.

Opiskeluhuoltolain muutosten yhteydessä on tunnistettu tarve käytännön soveltamisohjeille, joilla tiedonkulku ja henkilötietojen asianmukainen käsittely opiskeluhuollossa varmistetaan. Myös ohjeistus oppilas- ja opiskelijarekisterien tietojen luovutuksesta opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalveluille kytkeytyy tähän tarpeeseen.

Tietosuojavaltuutetun toimisto kertoo voivansa osallistua toimivaltansa puitteissa asiantuntijana yhteistyöhön.

Apulaistietosuojavaltuutetun aloite (pdf)

Apulaistietosuojavaltuutetun antama ohjaus (pdf)

Lisätietoja:

Apulaistietosuojavaltuutettu Heljä-Tuulia Pihamaa, helja-tuulia.pihamaa(at)om.fi, puh. 029 566 6787

Sivun alkuun