Hoppa till innehåll

Biträdande dataombudsmannen har lagt fram ett initiativ om överlåtelse av uppgifter i elev- och studeranderegister till elevhälsan

Utgivningsdatum 16.12.2022 11.05 | Publicerad på svenska 23.12.2022 kl. 9.56
Pressmeddelande

Biträdande dataombudsmannen har lagt fram ett initiativ till undervisnings- och kulturministeriet, Institutet för hälsa och välfärd och Utbildningsstyrelsen om överlåtelse av elevers och studerandes uppgifter till elevhälsans psykolog- och kuratortjänster. Syftet med initiativet är att förtydliga och beakta förutsättningarna för överlåtelse av uppgifter i de nationella anvisningarna.

Både välfärdsområdena och anordnare av undervisning och utbildning har frågat dataombudsmannens byrå om förutsättningarna för elektronisk överlåtelse av uppgifter från elev- och studeranderegister till elevhälsan.

Frågan om överlåtande av uppgifter är viktig för det multiprofessionella samarbetet mellan elevhälsans aktörer. Frågan har också stor inverkan på planeringen och utvecklingen av datasystem inom undervisningsväsendet och välfärdsområdena.

Biträdande dataombudsmannen anser att det är viktigt att de framtida nationella anvisningarna förtydligar förutsättningarna för överlåtelse av de studerandes personuppgifter från elev- och studeranderegister. Elevernas och de studerandes rättigheter och friheter ska tryggas vid överlåtelse av uppgifter.

”Förtydligande anvisningar behövs för att trygga barn och ungas välfärd och det multiprofessionella samarbetet”, säger biträdande dataombudsmannen Heljä-Tuulia Pihamaa.

I samband med ändringarna av lagen om elev- och studerandevård har man identifierat ett behov för praktiska tillämpningsanvisningar med vilka informationsflödet och adekvat behandling av personuppgifter inom elevhälsan kan tryggas. Anvisningar om överlåtelse av uppgifter från elev- och studeranderegister till elevhälsans psykolog- och kuratortjänster förknippas med detta behov.

Dataombudsmannens byrå har angett att byrån kan delta i samarbetet inom ramen av sin behörighet i egenskap av en sakkunnig.

Biträdande dataombudsmannens initiativ (pdf, på finska)

Vägledning från biträdande dataombudsmannen (pdf, på finska)

Mer information:

Biträdande dataombudsmannen Heljä-Tuulia Pihamaa, helja-tuulia.pihamaa(at)om.fi, tfn 029 566 6787

Tillbaka till toppen