Hyppää sisältöön

Apulaistietosuojavaltuutettu on tehnyt Opetushallitukselle aloitteen opetuksessa käytettävien sovellusten henkilötietojen käsittelystä

Julkaisuajankohta 15.10.2021 10.03
Tiedote

Tietosuojavaltuutetun toimistoon on tullut vireille asioita, jotka koskevat opetuksessa käytettävien sovellusten käsittelemiä oppilaiden henkilötietoja. Apulaistietosuojavaltuutettu on tehnyt Opetushallitukselle aloitteen, jonka tarkoituksena on luoda opetusalalle ohjeistus opetuksessa hyödynnettävien sovellusten käyttöönottoon, jossa huomioidaan myös oppilaiden henkilötietojen käsittelyyn liittyvät kysymykset.

Apulaistietosuojavaltuutetun aloite liittyy tietosuojavaltuutetun toimistossa vireille tulleeseen asiaan, jossa tietosuojavaltuutetun toimistoa pyydettiin arvioimaan erään koulun opetuksessa käytettäviä sovelluksia oppilaiden henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuuden kannalta. Apulaistietosuojavaltuutettu antoi kaupungille tietosuojasäännösten perusteella ohjausta sovellusten henkilötietojen käsittelyn arviointiin.

Oppilaiden henkilötietojen käsittelyyn liittyvät kysymykset koskevat laajasti kaikkia perusopetuksen järjestäjiä heidän ottaessaan käyttöön erilaisia digitaalisia sovelluksia opetuksessa. Opetuksen järjestäjän tulee sovellusten käyttöönottoa arvioidessaan perehtyä muun muassa sovelluksen toimintaan ja käyttöehtoihin. Henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön ohella on otettava huomioon myös muut opetustoimea koskevat säännökset.

Aloitteessaan apulaistietosuojavaltuutettu pyytää Opetushallitusta kiinnittämään huomiota opetuksen järjestämisessä käytettävien sovellusten henkilötietojen käsittelyyn liittyviin kysymyksiin, kun opetustoimelle laaditaan valtakunnallista ohjeistusta oppilaiden henkilötietojen käsittelystä. Tietosuojavaltuutetun toimisto on valmis tekemään asiassa yhteistyötä oman toimivaltansa puitteissa.

Tiivistelmä apulaistietosuojavaltuutetun antamasta ohjauksesta (pdf)

Lisätietoja:

Apulaistietosuojavaltuutettu Heljä-Tuulia Pihamaa, helja-tuulia.pihamaa(at)om.fi, puh. 029 56 66787

Sivun alkuun