Hoppa till innehåll

Biträdande dataombudsmannen har lagt fram ett initiativ till Utbildningsstyrelsen om behandlingen av personuppgifter i applikationer som används vid anordnande av undervisning

Utgivningsdatum 15.10.2021 10.03 | Publicerad på svenska 21.10.2021 kl. 12.53
Pressmeddelande

Ärenden som gäller behandlingen av elevers personuppgifter i applikationer som används i undervisning har anhängiggjorts vid dataombudsmannens byrå. Biträdande dataombudsmannen har lagt fram ett initiativ till Utbildningsstyrelsen i syfte att ta fram anvisningar för undervisningssektorn om införande av applikationer som utnyttjas i undervisningen, där också frågor som gäller behandlingen av elevers personuppgifter beaktas.

Biträdande dataombudsmannens initiativ är förknippat med ett ärende som blivit anhängigt vid dataombudsmannens byrå, där dataombudsmannens byrå ombads bedöma applikationer som används i undervisningen i en skola med tanke på lagligheten i behandlingen av elevernas personuppgifter. Biträdande dataombudsmannen gav staden handledning i att bedöma behandlingen av personuppgifter utifrån dataskyddsbestämmelserna.

Frågor som gäller behandlingen av elevernas personuppgifter berör anordnare av grundläggande utbildning när de börjar använda olika digitala applikationer i undervisningen. När undervisningsanordnarna bedömer införandet av applikationer ska de sätta sig in i bland annat hur applikationen fungerar och i dess användarvillkor. Vid sidan av lagstiftningen om behandlingen av personuppgifter ska även andra bestämmelser som gäller undervisningssektorn beaktas.

I sitt initiativ ber biträdande dataombudsmannen att Utbildningsstyrelsen uppmärksammar frågor som gäller behandlingen av personuppgifter i applikationer som används vid anordnande av undervisning, när en riksomfattande anvisning om behandling av elevernas personuppgifter utarbetas för undervisningssektorn. Dataombudsmannens byrå är beredd att samarbeta i frågan inom ramen för sin behörighet.

Sammanfattning av dataombudsmannens handledning på finska (PDF)

Mer information

Biträdande dataombudsman Heljä-Tuulia Pihamaa, helja-tuulia.pihamaa(at)om.fi, tfn 029 56 66787

Tillbaka till toppen