Hyppää sisältöön

Euroopan tietosuojaneuvosto valitsi uuden varapuheenjohtajan ja keskusteli älyautojen tietosuojasta

Julkaisuajankohta 16.5.2019 13.57
Tiedote

Euroopan tietosuojavaltuutettu ja ETA-maiden tietosuojaviranomaiset kokoontuivat 14. –15.5. Euroopan tietosuojaneuvoston täysistuntoon. Kokouksessa valittiin neuvostolle varapuheenjohtaja sekä keskusteltiin älyautojen tietosuojasta sekä Privacy Shield -arvioinnista.

Euroopan tietosuojaneuvosto valitsi Aleid Wolfsenin, Alankomaiden tietosuojaviranomaisen johtajan, neuvoston uudeksi varapuheenjohtajaksi. Wolfsen seuraa tässä tehtävässä Willem Debeuckelerea. Yhdessä toisen varapuheenjohtajan, Ventsislav Karadjovin kanssa Wolfsen tukee puheenjohtaja Andrea Jelinekiä tietosuojaneuvoston työskentelyssä. ”Yleinen kiinnostus tietosuoja-asioita kohtaan on ennätyksellisen suurta. Odotan mielenkiinnolla yhdessä Aleidin ja Ventsislavin kanssa tehtävää työtä entistä laajemman sidosryhmäverkoston luomiseksi tietosuoja-alalle”, Jelinek toteaa.

”Meidän vastuullamme on tulevina vuosina antaa asiantuntevaa ja luotettavaa ohjeistusta ja neuvontaa tietosuojakysymyksissä. Varapuheenjohtajana tulen huolehtimaan siitä, että otamme keskustelussa huomioon kaikki näkemykset ja muodostamme niistä yhden yhteisen kannan”, lisää Aleid Wolfsen.

Vastaus europarlamentaarikko Sophie in’t Veldille älyautoihin liittyvässä kysymyksessä

Euroopan tietosuojaneuvosto hyväksyi kokouksessaan kirjallisen vastauksen Euroopan parlamentin jäsen Sophie in’t Veldin esittämään, älyautojen tietosuojaa koskevaan kysymykseen. Kysymys liittyi autoilijoiden henkilötietojen jakamiseen autonvalmistajien ja kolmansien osapuolten kanssa ilman kuljettajan nimenomaista, erityistä ja tietoon perustuvaa suostumusta sekä ilman asianmukaista käsittelyperustetta. Vastauksessaan tietosuojaneuvosto korostaa, että neuvosto hyväksyi vuonna 2017 ICDPCC:n päätöslauselman automatisoitujen ja tietoverkkoon liitettyjen ajoneuvojen tietosuojasta. Samana vuonna WP29-työryhmä hyväksyi lausunnon henkilötietojen käsittelystä vuorovaikutteisten älykkäiden liikennejärjestelmien (C-ITS) yhteydessä (WP29 Opinion 3/2017). Älyautoihin liittyviä kysymyksiä tullaan käsittelemään Euroopan tietosuojaneuvostossa laajemmin tämän ja ensi vuoden aikana.

Kolmas Privacy Shield -arviointi

Vuosittain järjestettävä Privacy Shield -arviointi toteutetaan kolmannen kerran. Euroopan tietosuojaneuvoston puolesta arviointiin osallistuvat Euroopan tietosuojavaltuutettu sekä Itävallan, Bulgarian, Ranskan, Saksan ja Unkarin tietosuojaviranomaisten edustajat.

Lisätietoja:
tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio, puh. 040 520 7068, reijo.aarnio(at)om.fi

Sivun alkuun