Hyppää sisältöön

Hallinto-oikeus piti voimassa apulaistietosuojavaltuutetun päätöksen koskien virheellisten maksuhäiriötietojen luovuttamista

Julkaisuajankohta 21.6.2023 12.37
Tiedote

Helsingin hallinto-oikeus on 8. kesäkuuta antamassaan päätöksessä hylännyt Oikeusrekisterikeskuksen valituksen apulaistietosuojavaltuutetun ratkaisusta. Apulaistietosuojavaltuutetun päätös koski kokonaisuutta, jossa Oikeusrekisterikeskus oli luovuttanut virheellisiä maksuhäiriömerkintätietoja luottotietorekisterejä ylläpitäville yrityksille.

Oikeusrekisterikeskus toimii oikeushallinnon valtakunnallisen tietovarannon rekisterinpitäjänä ja luovuttaa lainvoimaisiin tuomioihin perustuvia maksuhäiriötietoja luottotietotoiminnan harjoittajille. Oikeusrekisterikeskus oli luovuttanut tietoja Suomen Asiakastieto Oy:lle ja Bisnode Finland Oy:lle virheellisesti myös sellaisissa tapauksissa, joissa tarve saada tuomioistuimen arvio maksuvelvollisuudesta liittyi muihin seikkoihin kuin vastaajan maksukykyyn tai maksuhalukkuuteen.

Luottotietoyhtiöt olivat rekisteröineet maksuhäiriömerkinnöiksi virheellisiä tietoja, jotka eivät täyttäneet luottotietolain mukaisia maksuhäiriömerkinnän edellytyksiä. Asian vireille saattanut henkilö oli vaatinut riita-asioissa annettuihin tuomioihin perustuvien maksuhäiriömerkintöjen poistamista luottotietorekistereistä, mutta luottotietoyhtiöt eivät olleet suostuneet siihen. Alkuperäisen apulaistietosuojavaltuutetun päätöksen yhteydessä annettiin myös Suomen Asiakastieto Oy:tä ja Bisnode Finland Oy:tä koskevat tietosuojavaltuutetun päätökset.

Apulaistietosuojavaltuutettu katsoi päätöksessään, ettei riita-asioissa annettuihin tuomioihin perustuvia tietoja olisi pitänyt merkitä maksuhäiriömerkinnäksi luottotietorekisteriin. Tietosuojavaltuutetun arvion mukaan merkintä ei osoita henkilön maksukyvyttömyyttä tai -haluttomuutta tapauksissa, joissa maksuvelvollisuus on perustellusti riitautettu.

Perusteeton maksuhäiriömerkintä voi aiheuttaa merkittävää haittaa

Apulaistietosuojavaltuutettu totesi päätöksessään, että luottotietoyhtiöille virheellisesti välitettävät tiedot voivat aiheuttaa rekisteröidylle huomattavaa haittaa, jos ne johtavat perusteettomaan maksuhäiriömerkintään. Perusteeton maksuhäiriömerkintä voi johtaa esimerkiksi siihen, että rekisteröidyn luottokorttia vaaditaan palautettavaksi. Myös uuden luoton, vuokra-asunnon ja kotivakuutuksen saanti todennäköisesti vaikeutuu.

Hallinto-oikeus arvioi apulaistietosuojavaltuutetun tavoin, että Oikeusrekisterikeskuksen henkilötietojen virheettömyyteen tähtäävät toimenpiteet olivat olleet riittämättömiä eivätkä täyttäneet yleisen tietosuoja-asetuksen vaatimuksia. Toiminta oli johtanut perusteettomiin maksuhäiriömerkintöihin. Hallinto-oikeus ja apulaistietosuojavaltuutettu katsoivat päätöksissään myös, ettei Oikeusrekisterikeskus ollut noudattanut sisäänrakennetun tietosuojan vaatimusta ja luottotietolaissa säädettyä hyvää luottotietotapaa.

Apulaistietosuojavaltuutettu antoi Oikeusrekisterikeskukselle huomautuksen tietosuoja-asetuksen vastaisesta henkilötietojen käsittelystä ja määräsi sen korjaamaan käytäntönsä luottotietoyhtiöille luovutettavien maksuhäiriötietojen oikeellisuuden valvonnassa. Hallinto-oikeus pidensi apulaistietosuojavaltuutetun Oikeusrekisterikeskukselle asettamaa määräaikaa toimittaa selvitys tehdyistä toimenpiteistä päättymään 31. lokakuuta 2023.

Päätös ei ole lainvoimainen.

Lisätietoja:

Tietosuojavaltuutettu Anu Talus, anu.talus(at)om.fi, puh. 029 566 6766

Apulaistietosuojavaltuutetun päätös 8211/161/19 Finlexissä

Tietosuojavaltuutetun toimiston tiedote: Luottotietorekisteriin luovutettu ja merkitty virheellisesti maksuhäiriötietoja (10.1.2022)

Sivun alkuun