Hoppa till innehåll

Förvaltningsdomstolen höll i kraft biträdande dataombudsmannens beslut om utlämnande av felaktiga betalningsanmärkningsuppgifter

Utgivningsdatum 21.6.2023 12.37 | Publicerad på svenska 30.6.2023 kl. 15.08
Pressmeddelande

Helsingfors förvaltningsdomstol har med sitt avgörande från den 8 juni förkastat Rättsregistercentralens överklagande av biträdande dataombudsmannens beslut om en ärendehelhet där Rättsregistercentralen hade lämnat ut felaktiga betalningsanmärkningsuppgifter till företag som upprätthåller kreditupplysningsregister.

​​​​​Rättsregistercentralen är personuppgiftsansvarig för justitieministeriets nationella datalager och lämnar ut betalningsanmärkningsuppgifter som baseras på domar som vunnit laga kraft till företag som idkar kreditupplysningsverksamhet. Rättsregistercentralen hade lämnat ut uppgifter till Suomen Asiakastieto Oy och Bisnode Finland Oy på felaktigt sätt även när behovet av domstolens bedömning om betalningsskyldigheten förknippades med andra faktorer än svarandens betalningsförmåga eller villighet att betala.

Kreditupplysningsbolagen hade registrerat som betalningsanmärkningsuppgifter felaktiga uppgifter som inte uppfyllde förutsättningarna för en betalningsanmärkningsuppgift i enlighet med kreditupplysningslagen. Den person som anhängiggjort ärendet hade begärt att betalningsanmärkningsuppgifter som baseras på domar i tvistemål raderas från kreditupplysningsregistren, men kreditupplysningsbolagen hade inte gått med på det. I samband med biträdande dataombudsmannens ursprungliga beslut gav dataombudsmannen också beslut som gällde Suomen Asiakastieto Oy och Bisnode Finland Oy.

I sitt beslut ansåg biträdande dataombudsmannen att uppgifter som baseras på domar i tvistemål inte borde ha registrerats som betalningsanmärkningsuppgifter i kreditupplysningsregister. Enligt dataombudsmannens bedömning betyder en sådan anteckning inte att personen är oförmögen eller ovillig att betala i situationer där betalningsskyldigheten med goda grunder har bestridits.

En ogrundad betalningsanmärkning kan medföra betydande negativa konsekvenser

I sitt beslut konstaterade biträdande dataombudsmannen att felaktiga uppgifter som lämnas ut till kreditupplysningsbolag kan medföra betydande negativa konsekvenser för den registrerade om de leder till en ogrundad anteckning om betalningsanmärkning, som sedan kan leda till exempel till att den registrerade ombes returnera sitt kreditkort. Det skulle sannolikt också bli svårare för den registrerade att få nya krediter, en hyresbostad och en hemförsäkring.

Förvaltningsdomstolen bedömde på samma sätt som biträdande dataombudsmannen att Rättsregistercentralens åtgärder som syftar till att uppgifterna är felfria har varit otillräckliga och inte uppfyllt kraven i den allmänna dataskyddsförordningen. Detta hade lett till ogrundade anteckningar om betalningsanmärkningar. Förvaltningsdomstolen och biträdande dataombudsmannen ansåg i sina beslut att Rättregistercentralen inte hade iakttagit kravet på inbyggt dataskydd eller god kreditupplysningspraxis i enlighet med kreditupplysningslagen.

Biträdande dataombudsmannen gav Rättsregistercentralen en anmärkning om behandling av personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen och beordrade Rättsregistercentralen att korrigera sin praxis för övervakning av att betalningsanmärkningsuppgifter som lämnas ut till kreditupplysningsbolag är felfria. Förvaltningsdomstolen förlängde den tidsfrist som biträdande dataombudsmannen ställt för Rättsregistercentralen att lämna in en redogörelse över de åtgärder som vidtagits till den 31 oktober 2023.

Beslutet har inte vunnit laga kraft.

Mer information:

Dataombudsman Anu Talus, anu.talus(at)om.fi, tfn 029 566 6766

Biträdande dataombudsmannens beslut 8211/161/19 på Finlex (på finska)

Dataombudsmannens byrås meddelande: Uppgifter om betalningsstörningar har felaktigt överlämnats och antecknats i kreditupplysningsregistret (10.1.2022)

Tillbaka till toppen