Hyppää sisältöön

Kansainvälistä tietosuojapäivää vietetään 28. tammikuuta – tietosuojavaltuutetun toimiston tavoitteena on edistää vastuullista digitaalista toimintaympäristöä ja tietosuojaoikeuksien toteutumista

Julkaisuajankohta 27.1.2023 8.58
Tiedote

Vuotuisen tietosuojapäivän tarkoituksena on lisätä tuntemusta tietosuojaoikeuksista ja henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä velvollisuuksista. Tietosuojavaltuutetun toimiston painopisteitä ovat tänä vuonna muun muassa tietosuojaoikeudet tekoälyä hyödyntävässä automaattisessa päätöksenteossa, lasten tietosuoja ja läpinäkyvä informointi henkilötietojen käsittelystä.

Vuonna 2023 tietosuojavaltuutetun toimisto painottaa työssään erityisesti rekisteröidyn oikeuksien toteutumista, tietosuojainformoinnin läpinäkyvyyttä ja oikea-aikaisuutta sekä lasten erityisasemaa. Muita painopisteitä ovat tietosuoja automaattisessa päätöksenteossa ja profiloinnissa, organisaatioiden tietosuojavastaavien tukeminen sekä eurooppalaisen yhteistyön vahvistaminen entisestään. Tietosuojavaltuutettu edustaa Suomea Euroopan tietosuojaneuvostossa.

Tietosuoja on olennainen osa oikeudenmukaista digitaalista yhteiskuntaa

Euroopan komission uusien digi- ja datasäädösten tavoitteena on muun muassa kehittää digitaalisen toimintaympäristön turvallisuutta ja digitaalisten sisämarkkinoiden toimivuutta.  Tietosuojavaltuutettu Anu Talus kirjoittaa tietosuojapäivän blogissaan, kuinka uusien datasäädösten jalkauttamisessa on keskeistä varmistaa yhdenmukainen ja selkeä viranomaiskehikko, jolla turvataan yhdenmukaisia viranomaiskäytäntöjä.

”Tekniikan kehitys vie aina myös yhteiskunnan kehitystä eteenpäin. Muutosten keskellä ja teknologian kehittyessä meidän on yhteiskuntana pidettävä huolta vahvasta demokratiasta, perusoikeuksien kunnioittamisesta ja hyvästä hallinnosta”, tietosuojavaltuutettu Anu Talus toteaa.

Tietosuojavaltuutetun toimiston tehtävät kasvussa

Vuonna 2022 tietosuojavaltuutetun toimistossa tuli vireille 11 095 asiaa ja käsiteltiin 11 868 asiaa. Vireille tulleiden asioiden määrä on noussut huomattavasti lainsäädäntö- ja toimintaympäristön muutosten myötä. Vielä vuonna 2017, ennen EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen soveltamisen aloittamista, vireille tuli noin 3000 asiaa vuodessa.

Viime vuonna vireille tulleista asioista liki puolet oli ilmoituksia henkilötietoja koskevista tietoturvaloukkauksista. Muita isoja asiaryhmiä olivat muun muassa ohjaus ja neuvonta, valvonta, kansainvälinen yhteistyö sekä pyynnöt rekisteröidyn oikeuksia koskevien määräysten antamiseksi.

Tietosuojavaltuutetun toimisto on itsenäinen ja riippumaton viranomainen, joka valvoo tietosuojalainsäädännön ja muiden henkilötietojen käsittelyä koskevien lakien noudattamista. Tietosuojavaltuutetun ja kahden apulaistietosuojavaltuutetun lisäksi toimistossa työskentelee noin 45 asiantuntijaa.

Lisätietoja:

tietosuojavaltuutettu Anu Talus, anu.talus(at)om.fi, puh. 029 566 6766

Tietosuojavaltuutettu Anu Taluksen blogi: Tekoälyä, viranomaistoimivaltaa ja luteita (27.1.2023)

Sivun alkuun