Hoppa till innehåll

Internationella dataskyddsdagen firas den 28 januari – dataombudsmannens byrå har som mål att främja en ansvarsfull digital verksamhetsmiljö och tillgodoseendet av dataskyddsrättigheterna

Utgivningsdatum 27.1.2023 8.58 | Publicerad på svenska 2.2.2023 kl. 11.17
Pressmeddelande

Syftet med den årliga dataskyddsdagen är att öka kunskapen om dataskyddsrättigheterna och de förpliktelser som förknippas med behandling av personuppgifter. Dataombudsmannens byrås prioriterade områden i år är bland annat dataskyddsrättigheterna vid automatiskt beslutsfattande som utnyttjar artificiell intelligens, barnens dataskydd och transparent information om behandlingen av personuppgifter.

Under 2023 fokuserar arbetet vid dataombudsmannens byrå särskilt på tillgodoseendet av de registrerades rättigheter, transparent information om dataskydd i rätt tid och den särskilda ställningen av barn. Övriga prioriteringar är dataskydd vid automatiskt beslutsfattande och profilering, stöd till organisationers dataskyddsansvariga samt att ytterligare stärka det europeiska samarbetet. Dataombudsmannen är Finlands representant i Europeiska dataskyddsstyrelsen.

Dataskydd är en väsentlig del av ett rättvist digitalt samhälle

Syftet med EU-kommissionens nya bestämmelser om digitala tjänster och marknader och dataskydd är bland annat att utveckla säkerheten i den digitala verksamhetsmiljön och funktionaliteten av en digital inre marknad för Europa.  Dataombudsmannen Anu Talus skriver i sin blogg om dataskyddsdagen (länk, på finska) att en enhetlig och tydlig myndighetsram är viktig för implementeringen av de nya databestämmelserna och för enhetlig myndighetspraxis.

”Den tekniska utvecklingen för alltid den samhälleliga utvecklingen framåt. På grund av förändringarna och teknikutvecklingen ska vi som ett samhälle sörja för stark demokrati, respekt för de grundläggande rättigheterna och god förvaltning”, konstaterar dataombudsmannen Anu Talus.

Ärendevolymen vid dataombudsmannens byrå ökar

Under 2022 anhängiggjordes 11 095 ärenden vid dataombudsmannens byrå. Byrån behandlade 11 868 ärenden. Antalet anhängiggjorda ärenden har ökat markant på grund av ändringarna i lagstiftningen och verksamhetsmiljön. År 2017, innan den allmänna dataskyddsförordningen började tillämpas, var antalet anhängiggjorda ärenden vid dataombudsmannens byrå ännu omkring 3 000 per år.

Nära hälften av de ärenden som anhängiggjordes under 2022 var anmälningar om personuppgiftsincidenter. Andra större ärendegrupper var bland annat handledning och rådgivning, tillsyn, internationellt samarbete samt begäranden om ålägganden som hänför sig till de registrerades rättigheter.

Dataombudsmannens byrå är en självständig och oberoende myndighet som övervakar efterlevnaden av dataskyddslagstiftningen och andra lagar som gäller behandling av personuppgifter. Dataombudsmannen och de två biträdande dataombudsmännen arbetar tillsammans med omkring 45 sakkunniga på byrån.

Mer information:

Dataombudsman Anu Talus, anu.talus(at)om.fi, tfn 029 566 6766

Dataombudsman Anu Talus blogg (på finska): Tekoälyä, viranomaistoimivaltaa ja luteita (27.1.2023)

Tillbaka till toppen