Hyppää sisältöön

Ohje tietosuojaa koskevasta vaikutustenarvioinnista julkaistu suomeksi ja ruotsiksi

TSV
Julkaisuajankohta 8.11.2017 17.45 | Julkaistu suomeksi 22.5.2018 klo 10.34
Uutinen

EU:n tietosuojaviranomaisista koostuva WP29-työryhmä on julkaissut ohjeen tietosuojaa koskevasta vaikutustenarvioinnista suomeksi ja ruotsiksi. EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaan tietosuojaa koskeva vaikutustenarviointi on tehtävä, kun henkilötietojen käsittelyyn kohdistuu todennäköisesti korkea riski.

Ohjeen aiheena on, milloin ja miten vaikutustenarviointi tehdään. Ohjeessa käsitellään keinoja selvittää, liittykö henkilötietojen käsittelyyn korkea riski.

Ensimmäinen versio vaikutustenarviointia koskevasta ohjeesta julkaistiin englanniksi huhtikuussa 2017. Ohjetta päivitettiin lokakuussa 2017 julkisessa kuulemisessa saatujen kommenttien perusteella.

EU:n yleistä tietosuoja-asetusta sovelletaan 25. toukokuuta 2018 alkaen.

Ohjeet tietosuojaa koskevasta vaikutustenarvioinnista ja keinoista selvittää ”liittyykö käsittelyyn todennäköisesti” asetuksessa (EU) 2016/679 tarkoitettu "korkea riski" (pdf)

Riktlinjer om konsekvensbedömning avseende dataskydd och fastställande av huruvida behandlingen "sannolikt leder till en hög risk" i den mening som avses i förordning 2016/679 (pdf)

Sivun alkuun