Hoppa till innehåll

Anvisning om konsekvensbedömningar som gäller dataskydd publicerade på finska och svenska

TSV
Utgivningsdatum 8.11.2017 17.45
Nyhet

Arbetsgruppen WP29 som består av EU:s dataskyddsmyndigheter har på finska och svenska publicerat en anvisning för konsekvensbedömningar av dataskyddet. Enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning ska en konsekvensanalys gällande dataskydd genomföras när en hög risk sannolikt riktas mot behandlingen av personuppgifter.

Temat i anvisningen är, var och hur konsekvensbedömningar görs. I anvisningen behandlas metoder för att klarlägga, om det finns en hög risk i anslutning till behandlingen av personuppgifter.

Den första versionen av anvisningen för konsekvensbedömning publicerades på engelska i april 2017. Anvisningen uppdaterades i oktober 2017 på grundval av de synpunkter som inkommit vid ett offentligt hörande.

EU:s allmänna dataskyddsförordning tillämpas från 25 maj 2018.

Riktlinjer om konsekvensbedömning avseende dataskydd och fastställande av huruvida behandlingen "sannolikt leder till en hög risk" i den mening som avses i förordning 2016/679 (pdf)

Tillbaka till toppen