Hyppää sisältöön

Tietosuojavaltuutetun päätös ei ota kantaa tiedonsiirtojen lainmukaisuuteen Venäjälle – asian tutkinta ei pääty

Julkaisuajankohta 27.9.2023 17.11
Tiedote

Tietosuojavaltuutetun toimiston Yangoa koskeva päätös ei tarkoita, että tiedonsiirrot Venäjälle olisivat tietosuoja-asetuksen mukaisia tai että Venäjän tietosuojan taso olisi riittävä. Tietosuojavaltuutetun elokuussa antama päätös tiedonsiirtojen kieltämisestä oli väliaikainen. Tietosuojavaltuutetun toimistolla ei ole toimivaltaa tehdä Yangoa koskevassa asiassa lopullista päätöstä. Lopullisen päätöksen tekee nk. johtava valvontaviranomainen.

Asian tutkinta ei ole päättynyt. Yangon tietojen siirron lainmukaisuuden arviointi ja lopullinen päätös tehdään EU-maiden niin kutsutussa rajat ylittävässä menettelyssä. Tässä menettelyssä tietosuojaviranomaiset arvioivat asiaa yhteistyössä. Keskeisenä osana lainmukaisuuden arviointia tarkastellaan Venäjän tietosuojan tason riittävyyttä.

Lopullisen päätöksen valmistelusta vastaa toimivaltaisena viranomaisena Alankomaat (ns. johtava valvontaviranomainen). Tietosuojavaltuutetun toimisto osallistuu asian käsittelyyn kaikissa vaiheissa. Jos viranomaiset ovat erimielisiä asian ratkaisusta, se siirtyy Euroopan tietosuojaneuvoston päätettäväksi.

Tietosuojavaltuutetun toimisto pitää tärkeänä, että asia saatetaan päätökseen viivytyksettä.

Lisätietoja:

Tietosuojavaltuutettu Anu Talus, anu.talus(at)om.fi, puh. 029 566 6766

Tietosuojavaltuutetun toimiston tiedotteet:

Sivun alkuun