Hoppa till innehåll

Dataombudsmannens beslut tar inte ställning till lagenligheten av överföring av uppgifter till Ryssland – utredningen av ärendet fortsätter

Utgivningsdatum 27.9.2023 17.11 | Publicerad på svenska 6.10.2023 kl. 13.26
Pressmeddelande

Dataombudsmannens byrås beslut om Yango betyder inte att överföring av uppgifter till Ryssland skulle följa dataskyddsförordningen eller att Ryssland skulle ha en tillräckligt hög nivå av dataskydd. Dataombudsmannens beslut i augusti att förbjuda dataöverföringar var tillfälligt. Dataombudsmannens byrå har inte behörighet att fatta ett slutligt beslut i detta ärende. Det slutliga beslutet fattas av den så kallade ledande tillsynsmyndigheten.

Utredningen av ärendet har inte avslutats. Lagenhetligheten av Yangos dataöverföringar bedöms och det slutliga beslutet fattas i så kallat gränsöverskridande förfarande, vilket innebär att EU-ländernas dataskyddsmyndigheter bedömer ärendet tillsammans. Granskning av dataskyddsnivån i Ryssland är en central del av bedömningen.

Den nederländska dataskyddsmyndigheten ansvarar i egenskap av behörig myndighet (så kallad ledande tillsynsmyndighet) för beredningen av det slutliga beslutet. Dataombudsmannens byrå deltar i alla skeden av ärendets behandling. Om myndigheterna är oeniga om hur ärendet bör avgöras kommer ärendet att överföras till Europeiska dataskyddsstyrelsen för avgörande.

Dataombudsmannens byrå anser att det är viktigt att ärendet slutförs utan dröjsmål.

Mer information:

Dataombudsmannen Anu Talus, anu.talus(at)om.fi, tfn 029 566 6766

Dataombudsmannens byrås pressmeddelanden:

Tillbaka till toppen