Hyppää sisältöön

Yango-taksipalvelun tiedonsiirtojen valvonta jatkuu Euroopan tietosuojaviranomaisten yhteistyössä – Yango saa jatkaa toimintaansa Suomessa toistaiseksi

Julkaisuajankohta 26.9.2023 16.14
Tiedote

Tietosuojavaltuutetun toimisto sekä Alankomaiden ja Norjan tietosuojaviranomaiset ovat selvittäneet Yango-taksipalvelun toimintaa sekä sopineet käsittelyn seuraavista vaiheista. Koska Venäjän taksilainsäädäntöä ei uusien selvitysten perusteella sovelleta Yangon toimintaan Suomessa, tietosuojavaltuutettu on poistanut elokuussa antamansa määräaikaisen kiellon siirtää henkilötietoja Venäjälle. Yango-taksipalvelun tiedonsiirtojen valvonta jatkuu tietosuojaviranomaisten yhteistyössä.

Tietosuojavaltuutettu antoi elokuussa Yandex LLC:lle ja Ridetech International B.V.:lle kiireellisesti väliaikaisen määräyksen keskeyttää Yango-taksipalvelussa kerättyjen henkilötietojen siirron Venäjälle. Määräyksen täytäntöönpanoa siirrettiin elokuun lopussa lisäselvitysten arviointia varten. Kielto ei siis tullut voimaan.

Tietosuojavaltuutetun väliaikainen määräys perustui Venäjän uuden taksilainsäädännön voimaantuloon. Tietosuojavaltuutetun silloisen tiedon mukaan lainsäädäntö olisi laajentanut merkittävästi Venäjän turvallisuuspalvelu FSB:n oikeutta saada taksitoiminnassa käsiteltäviä tietoja ja sitä olisi sovellettu myös Yangon asiakkaiden tietoihin Suomessa. Saatujen selvitysten perusteella Venäjän uutta taksilainsäädäntöä ei kuitenkaan sovelleta taksien välitystoimintaan Suomessa, joten tietosuojavaltuutettu on poistanut antamansa määräyksen. 

Alankomaiden tietosuojaviranomainen johtaa Yango-taksipalvelun henkilötietojen käsittelyn valvontaa

Alankomaiden tietosuojaviranomainen toimii johtavana valvontaviranomaisena Yango-taksipalvelun henkilötietojen käsittelyn valvonnassa, koska henkilötietojen käsittelystä vastaavan Ridetech International B.V.:n päätoimipaikka sijaitsee Alankomaissa. Tietosuojavaltuutetun toimisto ja Norjan tietosuojaviranomainen jatkavat tiivistä yhteistyötä Alankomaiden tietosuojaviranomaisen kanssa ja osallistuvat Yangoa koskevien asioiden tutkintaan. Yango-taksipalvelu toimii Euroopan talousalueella Suomessa ja Norjassa.

Tietosuojavaltuutetulla ei ole toimivaltaa puuttua Ridetech International B.V.:n toimintaan Suomessa muuten kuin määräaikaisesti. Sen sijaan Alankomaiden tietosuojaviranomainen voi johtavana valvontaviranomaisena tehdä pysyviä päätöksiä Ridetech B.V:n henkilötietojen käsittelystä.

Tietosuojavaltuutetun päätös väliaikaisen päätöksen poistamisesta (pdf)

Lisätietoja:

Tietosuojavaltuutettu Anu Talus, anu.talus(at)om.fi, puh. 029 566 6766

Tietosuojavaltuutetun toimiston tiedotteet:​​​​​​​

​​​​​​​Päivitetty 26.9. klo 17.52: Lisätty tarkennus, että kielto ei tullut voimaan.

Sivun alkuun