Ilmoitus epäkohdasta henkilötietojen käsittelyssä

Mihin tarkoitukseen tietoja käsitellään

Tietosuoja-asetuksen mukaan jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tietosuoja-asetusta. Rekisteröity voi tehdä valituksen esimerkiksi silloin, jos rekisterinpitäjä ei toteuta tietosuoja-asetuksessa olevia rekisteröidyn oikeuksia asianmukaisesti.

Epäkohdasta ilmoittaminen tietosuojavaltuutetun toimistolle

Tietosuojavaltuutetun toimiston Ilmoitus epäkohdasta henkilötietojen käsittelyssä -lomake toimii Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin Turvalomake-palvelussa. Lomake täytetään ja lähetetään suojatusti tietosuojavaltuutetun toimistoon.

Saat tietosuojavaltuutetun toimistolta viestin, kun lähettämäsi ilmoitus on vastaanotettu tietosuojavaltuutetun toimiston kirjaamossa.

Tietosuojakäytäntömme: sähköinen asiointi