Apulaistietosuojavaltuutettu Anu Talus: Kansainvälisen yhteistyön merkitys kasvaa

Apulaistietosuojavaltuutettu Anu Talus Aloitin apulaistietosuojavaltuutettuna elokuussa 2019. Vaikka paljon työtä oli jo tuolloin tehty, oli myös selvää, että tehtävää on edelleen valtavasti.

Siirtyminen uusiin tehtäviin tarjoaa hyvän tilaisuuden luoda silmäys alalla tapahtuneeseen kehitykseen. Vielä jokunen vuosi sitten puhujatilaisuudet oli parasta aloittaa peruskäsitteillä kuten sillä, kuka on rekisteröity, rekisterinpitäjä tai henkilötietojen käsittelijä. Työstäessämme alkuvuodesta erästä mediatiedotetta mietin, onko rekisteröity jo yhtä laajasti ymmärretty käsite kuin esimerkiksi kuluttaja. Aivan tässä pisteessä emme vielä ole. Yleinen osaamisen taso on kuitenkin noussut huimasti, tietosuoja on valtavirtaistunut. Eikä kehitys ole vielä pysähtynyt. Tulevaisuudessa jokaisella valmistuvalla oikeustieteen maisterilla pitäisikin olla perusvalmiudet käsitellä tietosuoja-asioita. 

Apulaistietosuojavaltuutettuna ja oman tiimini esimiehenä vastuulleni kuuluvat rajat ylittävät ja lähtökohtaisesti yksityisen sektorin asiat. Niihin lukeutuvat mm. journalismi, vaalit, keskustelualustat, blogit, pankkitoiminta, rahoitusyhtiöt ja luotonanto, luottotietotoiminta, perintätoimi, vakuutustoiminta, teleala, verkkokauppa, sähkö, kirjanpito, suoramarkkinointi, puhelutallenteet, sosiaalinen media, pelit, liikenne, kuljetus ja matkustus – vain muutamia asiakokonaisuuksia mainitakseni. Tästäkin näkökulmasta työtä siis riittää.

Myös ensimmäiset kotimaiset askeleet yleisen tietosuoja-asetuksen soveltamisen linjaamiseksi otettiin viime vuoden aikana. Annoimme viime vuonna muun muassa ensimmäisen suoramarkkinointia koskevan päätöksen, joka pohjautui Euroopan unionin tuomioistuimen evästeiden käyttöä koskevaan Planet 49 -ratkaisuun. Myös luottokelpoisuuden arviointiin liittyvä päätös, jossa oli kyse syrjiviä elementtejä sisältävästä automaattisesta päätöksenteosta, annettiin viime syksynä. Muista merkittävistä asioista mainittakoon korkeimmalle hallinto-oikeudelle annettu lausunto verotietojen vertailutarkastusta koskevassa asiassa. Korkeimman hallinto-oikeuden vuoden 2020 alkupuolella antama päätös vahvisti tietosuojavaltuutetun linjan asiassa.

Kuten tietosuojavaltuutettu toteaa omassa katsauksessaan, Euroopan tietosuojaneuvoston ja sen alatyöryhmien työ on lähtenyt liikkeelle työohjelmien mukaisesti. Eurooppalaiset valvontaviranomaiset tekevät yhteistyötä tämän lisäksi One-Stop-Shopin eli yhden luukun mekanismin puitteissa. Nämä viralliset kanavat ovat lisänneet myös epävirallista yhteistyötä viranomaisten välillä. Tietosuojavaltuutetun toimiston tavoitteiden eteenpäin viemiseksi kansainvälinen verkottuminen onkin erittäin tärkeää. 

Yhden luukun mekanismin kautta on jo tehty ensimmäisiä päätöksiä, mutta isoja, Euroopan tietosuojaneuvoston ratkaisuja joudutaan kuitenkin vielä odottamaan. Euroopan unionin tuomioistuinkin teki viime vuoden aikana päätöksiä, jotka linjaavat yleisen tietosuoja-asetuksen soveltamista. Esimerkiksi syksyllä 2019 annettu Planet 49 -päätös selkiyttää osaltaan ePrivacy-asetuksen ja yleisen tietosuoja-asetuksen välistä suhdetta.

Myös toimiston sisäinen työ Euroopan tietosuojaneuvoston alatyöryhmätyöhön osallistumiseksi lähti käyntiin viime vuoden puolella ja jatkuu edelleen. Tavoitteena on luoda työskentelymalli, jolla voidaan vaikuttaa tehokkaasti eurooppalaiseen päätöksentekoon. Tämä on tärkeää, jotta suomalainen, hyvin pragmaattinen näkökulma tulee edustetuksi eurooppalaisilla foorumeilla. On ollut hyvin ilahduttavaa havaita, kuinka motivoitunutta tietosuojavaltuutetun toimiston henkilöstö on osallistumaan eurooppalaiseen tietosuojatyöhön.

Viime vuoden aikana ehdimme varautua pariinkin otteeseen niin kutsuttuun kovaan brexitiin, onneksi turhaan. Muutoksia tiedonsiirtoihin EU-maiden ja Ison-Britannian välillä on kuitenkin edessä vielä tämän vuoden lopulla. Mikäli Britannia ei lähde liialti erkaantumaan EU:n tietosuojaperiaatteista, voi komissio kuitenkin tehdä päätöksen tietosuojan riittävästä tasosta. Tällöin muutos ei juurikaan näkyisi rekisterinpitäjien arjessa.  

Yhteistyö tietosuojavaltuutetun ja toisen apulaisvaltuutetun kanssa on myös lähtenyt sujuvasti käyntiin vuoden 2019 aikana. On ollut ilo työskennellä näiden hienojen kollegoiden kanssa.

Anu Talus
apulaistietosuojavaltuutettu (tietosuojavaltuutettu 1.11.2020 alkaen)

Lue lisää:

Tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio: Uudistusten vuosi 2019
Apulaistietosuojavaltuutettu Jari Råman: Sisäiseen turvallisuuteen liittyvät asiat painopisteenä
Tietosuojatyön painopisteitä
Henkilöstö ja talous
Tietosuojavaltuutetun toimiston toimintakertomus 2019 (pdf)