Pyyntö rekisteröidyn oikeuksia koskevan määräyksen antamiseksi

Mihin tarkoitukseen tietoja käsitellään

Tietosuoja-asetuksen mukaan jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tietosuoja-asetusta. Rekisteröity voi tehdä valituksen esimerkiksi silloin, jos rekisterinpitäjä ei toteuta tietosuoja-asetuksessa olevia rekisteröidyn oikeuksia asianmukaisesti.

Tietosuojakäytäntömme: sähköinen asiointi

Käytä tarvittaessa turvaviestiä

Ethän lähetä lomakkeella arkaluonteisia (esim. terveydentilatiedot, sosiaalihuollon palveluja koskevat tiedot tai taloudellista asemaa koskevat tiedot) tai salassa pidettäviä tietoja. Voit lähettää ne erikseen turvaviestillä.

Turvaviestin lähettäminen oikeusministeriön palvelussa on turvallinen tapa toimittaa arkaluonteisia ja salassa pidettäviä tietoja tietosuojavaltuutetun toimistolle. Viittaa viestin otsikossa aiemmin lähettämääsi lomakkeeseen, esimerkiksi:

Pyyntö rekisteröidyn oikeuksia koskevan määräyksen antamiseksi – nimesi – lomakkeen lähetyspäivä

Ennen palvelun käyttämistä lue myös ohje turvaviestin lähettämiseen (pdf).