Pyyntö rekisteröidyn oikeuksia koskevan määräyksen antamiseksi

Mihin tarkoitukseen tietoja käsitellään

Tietosuoja-asetuksen mukaan jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tietosuoja-asetusta. Rekisteröity voi tehdä valituksen esimerkiksi silloin, jos rekisterinpitäjä ei toteuta tietosuoja-asetuksessa olevia rekisteröidyn oikeuksia asianmukaisesti.

Pyynnön lähettäminen tietosuojavaltuutetun toimistolle

Tietosuojavaltuutetun toimiston Pyyntö rekisteröidyn oikeuksia koskevan määräyksen antamiseksi -lomake toimii Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin Turvalomake-palvelussa. Lomake täytetään ja lähetetään suojatusti tietosuojavaltuutetun toimistoon.

Saat tietosuojavaltuutetun toimistolta viestin, kun lähettämäsi pyyntö on vastaanotettu tietosuojavaltuutetun toimiston kirjaamossa.

Tietosuojakäytäntömme: sähköinen asiointi