Hyppää sisältöön

Alustava sopimus tavaroiden verkkokaupasta sekä digitaalisten sisältöjen toimittamisesta syntyi

Julkaisuajankohta 14.2.2019 13.05
Uutinen

Euroopan parlamentti ja Euroopan neuvosto ovat päässeet alustavaan sopimukseen tavaroiden verkkokauppaa sekä digitaalisen sisällön ja digitaalisten palvelujen toimittamista koskevista ehdotuksista. Yhdessä joulukuussa 2018 voimaan tulleen, perusteettomien maarajoitusten poistamista koskevan asetuksen kanssa tämä sopimus on askel kohti digitaalisten sisämarkkinoiden strategian tavoitteiden saavuttamista.

Sopimuksesta on konkreettista hyötyä sekä kansalaisille että yrityksille. ”Kuluttajien kannalta yksi suurimmista EU:n digitaalisten sisämarkkinoiden eduista on se, että vain yhdellä hiiren napsautuksella voi ostaa tavaroita mistä tahansa EU-maasta ilman lisäkustannuksia. Yrityksille se merkitsee mahdollisuutta tarjota tuotteita, palveluja ja digitaalista sisältöä kaikkialla EU:ssa ja luoda yhteyksiä miljooniin potentiaalisiin asiakkaisiin. Edellytyksenä tälle ovat kuitenkin EU-tasoiset, selkeät, ajanmukaiset ja yhdenmukaistetut säännöt, ja nyt tehty sopimus on askel tähän suuntaan”, toteavat digitaalisista sisämarkkinoista vastaava komission varapuheenjohtaja Andrus Ansip sekä oikeus-, kuluttaja- ja tasa-arvoasioista vastaava komissaari Věra Jourová.

Kuluttajien näkökulmasta sopimus tarkoittaa myös parempaa suojaa kaikkialla EU:ssa. Korvausta voi nyt saada, jos esimerkiksi digitaalinen sisältö, kuten musiikki tai ohjelmisto, on ollut ostohetkellä virheellinen. Virheellisestä tuotteesta reklamoinnin voi lisäksi tehdä aiempaa pidempänä aikana.

Seuraavaksi Euroopan parlamentti ja neuvosto hyväksyvät sopimustekstin. Lopullisen hyväksymisen jälkeen direktiivit julkaistaan EU:n virallisessa lehdessä, ja ne tulevat voimaan 20 päivän kuluttua julkaisemisesta.

Kohti EU-laajuisia verkkomarkkinoita

Yksi digitaalisten sisämarkkinoiden strategian tavoitteista on helpottaa tavaroiden ja palvelujen verkkokauppaa kaikkialla Euroopassa sekä kuluttajien että yritysten kannalta. Verkkokauppa kasvaa, mutta eurooppalaiset kuluttajat ja yritykset eivät ole vielä voineet hyödyntää sen kaikkia mahdollisuuksia.

Komissio hyväksyi 9. joulukuuta 2015 kaksi ehdotusta: toinen koskee digitaalista sisältöä (esimerkiksi musiikin kuuntelua suoratoistona) ja toinen tavaroiden verkkokauppaa (esimerkiksi vaatteiden ostamista nettikaupasta). Viimeksi mainitun ehdotuksen soveltamisalaa laajennettiin vuonna 2017 offline-myyntiin. Ehdotusten tavoitteena on puuttua rajat ylittävän verkkokaupan suurimpiin esteisiin EU:ssa. Näitä ovat kuluttajasopimusoikeuden alan lainsäädännön epäyhtenäisyys, minkä vuoksi pk-yritysten on ollut vaikea toimia kansainvälisesti, sekä kuluttajien varovaisuus, joka rajoittaa ostosten tekemistä muiden jäsenvaltioiden verkkokaupoissa. Tutkimusten mukaan nämä huolenaiheet ovat edelleen ajankohtaisia.

Lisätietoja
Digitaalisten sisämarkkinoiden verkkosivut (#DigitalSingleMarket)
Komissiolta 16 aloitetta digitaalisten sisämarkkinoiden toteuttamiseksi (6.5.2015)

Sivun alkuun