Hoppa till innehåll

Speciallagstiftning

Utöver dataskyddslagstiftningen har Finland gällande speciallagstiftning om behandling av personuppgifter. Största delen av den reglerar myndigheternas behandling av personuppgifter. Specialbestämmelserna kan antingen reglera behandlingen av personuppgifter detaljerat i viss verksamhet eller fastställa hur det är tillåtet att behandla personuppgifter på annat sätt än vad den allmänna lagen föreskriver.

Speciallagstiftningen är indelad i författningar som handlar om viktiga personregister med tanke på samhällsfunktioner (till exempel befolkningsdataregistret, register relaterade till studierätt och -prestationer) och författningar som föreskriver om behandling av personuppgifter inom vissa sektorer (till exempel lagen om integritetsskydd i arbetslivet och kreditupplysningslagen). Dessutom finns det enskilda bestämmelser om dataskydd i övrig lagstiftning.

 

Tillbaka till toppen