Speciallagstiftning

Utöver dataskyddslagstiftningen har Finland gällande speciallagstiftning om behandling av personuppgifter. Största delen av den reglerar myndigheternas behandling av personuppgifter. Specialbestämmelserna kan antingen reglera behandlingen av personuppgifter detaljerat i viss verksamhet eller fastställa hur det är tillåtet att behandla personuppgifter på annat sätt än vad den allmänna lagen föreskriver.

Speciallagstiftningen är indelad i författningar som handlar om viktiga personregister med tanke på samhällsfunktioner (till exempel befolkningsdataregistret, register relaterade till studierätt och -prestationer) och författningar som föreskriver om behandling av personuppgifter inom vissa sektorer (till exempel lagen om integritetsskydd i arbetslivet och kreditupplysningslagen). Dessutom finns det enskilda bestämmelser om dataskydd i övrig lagstiftning.