Anvisningar av Europeiska dataskyddsstyrelsen

Europeiska dataskyddsstyrelsen ansvarar för en harmoniserad tillämpning inom Europeiska Unionen av EU:s allmänna dataskyddsförordning och dataskyddsdirektivet, som gäller för polis- och strafrättsmyndigheter.

Europeiska dataskyddsstyrelsen inrättades 25.5.2018. WP29-arbetsgruppen fungerade som samarbetsorgan för dataskyddsmyndigheterna i EU innan dataskyddsstyrelsen inrättades.

Europeiska dataskyddsstyrelsens anvisningar

Riktlinjer 2/2018 för undantagen i artikel 49

WP29-arbetsgruppens anvisningar och rekommendationer

Automatiserade enskilda beslut och profilering

Riktlinjer om automatiserat individuellt beslutsfattande och profilering enligt förordning (EU) 2016/679

Fastställande av ledande tillsynsmyndighet

Riktlinjer om fastställande av ansvarig tillsynsmyndighet för personuppgiftsansvariga eller personuppgiftsbiträden

Vanliga frågor: Riktlinjer om fastställande av ansvarig tillsynsmyndighet för personuppgiftsansvariga eller personuppgiftsbiträden

Transparens

Riktlinjer om öppenhet enligt förordning (EU) 2016/679

Samtycke

Riktlinjer om samtycke enligt förordning (EU) 2016/679

Överföring av uppgifter från ett system till ett annat

Riktlinjer om rätten till dataportabilitet

Vanliga frågor: Dataportabilitet

Dataskyddsombud

Riktlinjer om dataskyddsombud

Dataskyddsincidenter

Riktlinjer om anmälan av personuppgiftsincidenter enligt förordning (EU) 2016/679

Konsekvensbedömning

Riktlinjer om konsekvensbedömning avseende dataskydd och fastställande av huruvida behandlingen "sannolikt leder till en hög risk" i den mening som avses i förordning 2016/679