Anvisningar av Europeiska dataskyddsstyrelsen

Europeiska dataskyddsstyrelsen ansvarar för en harmoniserad tillämpning inom Europeiska Unionen av EU:s allmänna dataskyddsförordning och dataskyddsdirektivet, som gäller för polis- och strafrättsmyndigheter.

Europeiska dataskyddsstyrelsen inrättades 25.5.2018. WP29-arbetsgruppen fungerade som samarbetsorgan för dataskyddsmyndigheterna i EU innan dataskyddsstyrelsen inrättades.

WP29-arbetsgruppens anvisningar och rekommendationer

Automatiserade enskilda beslut och profilering

Guidelines on Automated Individual Decision-making and Profiling for the Purposes of Regulation 2016/679

Fastställande av ledande tillsynsmyndighet

Riktlinjer om fastställande av ansvarig tillsynsmyndighet för personuppgiftsansvariga eller personuppgiftsbiträden

Vanliga frågor: Riktlinjer om fastställande av ansvarig tillsynsmyndighet för personuppgiftsansvariga eller personuppgiftsbiträden

Transparens

Guidelines on Transparency under Regulation 2016/679

Samtycke

Guidelines on Consent under Regulation 2016/679

Överföring av uppgifter från ett system till ett annat

Riktlinjer om rätten till dataportabilitet

Vanliga frågor: Dataportabilitet

Dataskyddsombud

Riktlinjer om dataskyddsombud

Dataskyddsincidenter

Guidelines on Personal Data Breach Notification under Regulation 2016/679  

Konsekvensbedömning

Riktlinjer om konsekvensbedömning avseende dataskydd och fastställande av huruvida behandlingen "sannolikt leder till en hög risk" i den mening som avses i förordning 2016/679