Anvisningar av Europeiska dataskyddsstyrelsen

Europeiska dataskyddsstyrelsen ansvarar för en harmoniserad tillämpning inom Europeiska Unionen av EU:s allmänna dataskyddsförordning och dataskyddsdirektivet, som gäller för polis- och strafrättsmyndigheter.

Europeiska dataskyddsstyrelsen inrättades 25.5.2018. WP29-arbetsgruppen fungerade som samarbetsorgan för dataskyddsmyndigheterna i EU innan dataskyddsstyrelsen inrättades.

Europeiska dataskyddsstyrelsens anvisningar

Godkända riktlinjer som är publicerats på svenska

Riktlinjer 2/2018 för undantagen i artikel 49

Godkända riktlinjer som är publicerats bara på engelska

Recommendation 01/2019 on the draft list of the European Data Protection Supervisor regarding the processing operations subject to the requirement of a data protection impact assessment

Guidelines 1/2019 on Codes of Conduct and Monitoring Bodies

Guidelines 4/2018 on the accreditation of certification bodies

Guidelines 1/2018 on certification and identifying certification criteria in accordance with Articles 42 and 43

Riktlinjer som har varit föremål för öppen konsultation men inte ännu godkänts (på engelska)

Guidelines 2/2019 on the processing of personal data under Article 6(1)(b) GDPR in the context of the provision of online services to data subjects

Guidelines 3/2018 on the territorial scope of the GDPR (Article 3)

Öppna offentliga samråd

Guidelines 3/2019 on processing of personal data through video devices

Offentligt samråd 12.7-9.9.2019

WP29-arbetsgruppens anvisningar och rekommendationer

Automatiserade enskilda beslut och profilering

Riktlinjer om automatiserat individuellt beslutsfattande och profilering

Fastställande av ledande tillsynsmyndighet

Riktlinjer om fastställande av ansvarig tillsynsmyndighet för personuppgiftsansvariga eller personuppgiftsbiträden

Vanliga frågor: Riktlinjer om fastställande av ansvarig tillsynsmyndighet för personuppgiftsansvariga eller personuppgiftsbiträden

Transparens

Riktlinjer om öppenhet

Samtycke

Riktlinjer om samtycke

Överföring av uppgifter från ett system till ett annat

Riktlinjer om rätten till dataportabilitet

Vanliga frågor: Dataportabilitet

Dataskyddsombud

Riktlinjer om dataskyddsombud samt vanliga frågor om dataskyddsombud

Dataskyddsincidenter

Riktlinjer om anmälan av personuppgiftsincidenter

Konsekvensbedömning

Riktlinjer om konsekvensbedömning avseende dataskydd och fastställande av huruvida behandlingen "sannolikt leder till en hög risk" i den mening som avses i förordning 2016/679

Administrativa sanktioner

Riktlinjer för tillämpning och fastställande av administrativa sanktionsavgifter