Hyppää sisältöön

Euroopan komissiolta säädösehdotus hallintomenettelyjen yhdenmukaistamiseksi rajat ylittävissä asioissa

Julkaisuajankohta 5.7.2023 12.14
Tiedote

Euroopan komissio on antanut 4. heinäkuuta säädösehdotuksen hallintomenettelyjen yhdenmukaistamiseksi tietosuojaviranomaisten EU-maiden rajat ylittävien asioiden käsittelyssä. Uudella asetuksella pyritään tehostamaan tietosuojaviranomaisten yhteistyötä yleisen tietosuoja-asetuksen täytäntöönpanossa.

Komission uudessa asetusehdotuksessa säädetään hallinnollisista menettelyistä tietosuojaviranomaisille sellaisten asioiden käsittelyssä, jotka koskevat ihmisiä useassa EU-maassa. Uuden asetuksen tavoitteena on yksinkertaistaa ja nopeuttaa rajatylittävien asioiden käsittelyä sekä edistää valvontaviranomaisten yhteistyön sujuvuutta prosessin alkuvaiheista lähtien.

Komission ehdotukset menettelyjen yhdenmukaistamiseksi rajatylittävässä yhteistyössä koskevat kantelijan asemaa ja oikeuksia, selvityksen kohteena olevien rekisterinpitäjien ja henkilötietojen käsittelijöiden oikeuksia sekä tietosuojaviranomaisten yhteistyö- ja kiistanratkaisumenettelyä. Komission mukaan uudistukset tarjoaisivat nopeampia oikeussuojakeinoja yksityishenkilöille ja lisäisivät oikeusvarmuutta yrityksille.

Vuonna 2020 julkaistussa raportissaan yleisen tietosuoja-asetuksen soveltamisesta komissio totesi, että erot tietosuojaviranomaisten soveltamissa menettelyissä haittaavat tietosuoja-asetuksen yhteistyö- ja kiistanratkaisumekanismien sujuvuutta ja tehokkuutta.

Tietosuojaneuvosto toimitti komissiolle lokakuussa 2022 luettelon hallintomenettelyistä, joiden yhdenmukaistaminen tehostaisi tietosuoja-asetuksen täytäntöönpanoa EU-maiden rajat ylittävissä tapauksissa. Tietosuojaneuvosto on todennut olevansa tyytyväinen siihen, että komissio on reagoinut nopeasti sen pyyntöön määritellä tarkemmin rajatylittäviin asioihin liittyviä menettelyjä. Tietosuojaneuvosto aikoo seuraavaksi arvioida komission ehdotusta huolellisesti.

Lisätietoja:

​​​​​​​Asetusluonnos komission verkkosivuilla (englanniksi)

Tiedote komission verkkosivuilla englanniksi: Data protection: Commission adopts new rules to ensure stronger enforcement of the GDPR in cross-border cases (4.7.2023)

Sivun alkuun