Hoppa till innehåll

Europeiska kommissionen gav förslag till författning om harmonisering av förvaltningsförfarandet i gränsöverskridande ärenden

Utgivningsdatum 5.7.2023 12.14 | Publicerad på svenska 14.7.2023 kl. 12.42
Pressmeddelande

Den 4 juli gav Europeiska kommissionen ett förslag till författning om harmonisering av förvaltningsförfarandet vid behandling av ärenden som överskrider EU-ländernas gränser hos dataskyddsmyndigheterna. Syftet med den nya förordningen är att effektivisera samarbetet mellan dataskyddsmyndigheterna vid genomförandet av den allmänna dataskyddsförordningen.

Kommissionens förslag till ny förordning reglerar förvaltningsförfarandet hos dataskyddsmyndigheterna vid behandlingen av sådana frågor som gäller människor i flera EU-länder. Syftet med den nya förordningen är att förenkla och påskynda handläggningen av gränsöverskridande ärenden samt främja ett smidigt samarbete mellan tillsynsmyndigheterna redan från början av processen.

Kommissionens förslag till harmonisering av förfarandena vid gränsöverskridande samarbete gäller klagandes ställning och rättigheter, rättigheterna för de personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden vars agerande utredningen gäller samt förfarandet för samarbete och konfliktlösning mellan dataskyddsmyndigheterna. Enligt kommissionen erbjuder omarbetningen snabbare rättsskyddsmetoder för privatpersoner och den ökar rättssäkerheten för företag.

I den rapport över tillämpningen av den allmänna dataskyddsförordningen som kommissionen publicerade 2020 konstaterade kommissionen att skillnaderna i de metoder som dataskyddsmyndigheterna tillämpar försvårar smidigheten och effektiviteten i samarbetet och konfliktlösningen kring dataskyddsförordningen.

I oktober 2022 lämnade dataskyddsstyrelsen till kommissionen in en förteckning över förvaltningsförfaranden där en harmonisering skulle effektivisera verkställandet av dataskyddsförordningen i fall som överskrider EU-ländernas gränser. Dataskyddsstyrelsen har konstaterat att man är nöjd att kommissionen snabbt reagerat på styrelsens begäran om mera exakt definierade förfaranden som ska gälla vid gränsöverskridande ärenden. Härnäst har dataskyddsstyrelsen för avsikt att göra en noggrann utvärdering av kommissionens förslag.

Mer information:

Utkast till förordning på kommissionens webbplats (på engelska)

Meddelande på engelska på kommissionens webbplats​​​​​​​: Data protection: Commission adopts new rules to ensure stronger enforcement of the GDPR in cross-border cases (4.7.2023)

Tillbaka till toppen