Hoppa till innehåll

Europeiska dataskyddsmyndigheter fortsätter övervaka taxitjänst Yangos överföringar av uppgifter – tills vidare får Yango fortsätta med sin verksamhet i Finland

Utgivningsdatum 26.9.2023 16.14 | Publicerad på svenska 29.9.2023 kl. 11.17
Pressmeddelande

Dataombudsmannens byrå samt de nederländska och norska dataskyddsmyndigheterna har granskat verksamheten av taxitjänsten Yango samt kommit överens om fortsatta åtgärder i ärendet. Eftersom nya utredningar visar att Rysslands taxilagstiftning inte kommer att tillämpas på Yangos verksamhet i Finland har dataombudsmannen dragit tillbaka det tillfälliga förbudet från augusti att överföra personuppgifter till Ryssland. Dataombudsmannens byrå kommer att fortsätta granska Yangos överföringar av uppgifter i samarbete med de nederländska och norska dataskyddsmyndigheterna.

​​​​​​Dataombudsmannen beordrade Yandex LLC och Ridetech International B.V. i augusti att tillfälligt avbryta överföringen av kundernas personuppgifter som taxitjänsten Yango samlat in till Ryssland. Beslutet antogs i ett skyndsamt förfarande. Verkställigheten av det tillfälliga beordrandet senarelades i slutet av augusti för vidare granskning av tilläggsredogörelserna. Förbudet trädde alltså inte i kraft.

Dataombudsmannens tillfälliga beordrande grundade sig på ikraftträdandet av Rysslands nya taxilagstiftning. Enligt dataombudsmannens dåvarande uppgifter skulle den nya lagstiftningen markant utvidga Rysslands säkerhetstjänst FSB:s rätt till uppgifter som behandlas inom taxiverksamheten och lagstiftningen skulle tillämpas även på uppgifterna av Yangos kunder i Finland. Enligt de redogörelser som mottagits tillämpas den nya taxilagstiftningen dock inte på förmedlingen av taxitjänster i Finland, varmed dataombudsmannen drog tillbaka beordrandet.

Den nederländska dataskyddsmyndigheten leder övervakningen av Yangos behandling av personuppgifter

Den nederländska dataskyddsmyndigheten är den ledande tillsynsmyndigheten i övervakningen av Yangos behandling av personuppgifter, eftersom Ridetech International B.V. som ansvarar för behandlingen av personuppgifterna för taxitjänsten Yango har sitt säte i Nederländerna. Dataombudsmannen byrå och den norska dataskyddsmyndigheten fortsätter med det nära samarbetet med den nederländska dataskyddsmyndigheten och deltar i granskningen av ärenden som förknippas med Yango. Inom EES är taxitjänsten Yango verksam i Finland och Norge.

Dataombudsmannen har endast behörighet att ingripa i Ridetech International B.V.:s verksamhet i Finland under en viss tid. Den nederländska dataskyddsmyndigheten kan däremot i egenskap av den ledande tillsynsmyndigheten fatta permanenta beslut om Ridetech B.V:s behandling av personuppgifter.

Dataombudsmannens beslut om undanröjande av ett tillfälligt beslut (pdf, på finska)

Mer information:

Dataombudsmannen Anu Talus, anu.talus(at)om.fi, tfn 029 566 6766

Dataombudsmannens byrås meddelanden:​​​​​​​

Tillbaka till toppen