Vuoden 2019 tapahtumia

Tammikuu

 • Kansallinen tietosuojalaki ja rikosasioiden tietosuojalaki tulivat voimaan.
 • Tietosuojavaltuutetun toimisto päivitti luettelon käsittelytoimista, joiden yhteydessä on tehtävä vaikutustenarviointi.

Helmikuu

 • Euroopan tietosuojaneuvosto antoi ensimmäisen ohjeistuksen sopimuksettoman brexitin varalta.

Maaliskuu

 • Tietosuojavaltuutetun toimisto antoi ohjausta henkilötietojen käsittelystä vaalimainonnassa.

Huhtikuu

 • Tietosuojavaltuutettu vaati yritystä korjaamaan automaattista päätöksentekoaan.
 • Työelämän tietosuojalaki uudistui.

Toukokuu

 • Apulaistietosuojavaltuutetut Jari Råman ja Anu Talus nimitettiin virkoihinsa.
 • EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen soveltamisen ensimmäinen vuosipäivä.
 • Laki sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä voimaan.

Kesäkuu

 • Euroopan tietosuojaneuvosto hyväksyi käytännesääntöjä koskevan ohjeistuksen.
 • Tietosuojavaltuutettu ja kuluttaja-asiamies tekivät yhteistyötä lainvastaisten robottipuheluiden lopettamiseksi.

Heinäkuu

 • Useat kunnat tietoturvaloukkausten kohteena kesän aikana.

Elokuu

 • Tietosuojavaltuutetun toimisto julkaisi ohjeita henkilötietojen käsittelystä yhdistystoiminnassa.

Syyskuu

 • Tietosuojavaltuutetun toimiston seuraamuskollegio aloitti toimintansa.
 • Lausunnot yleisen tietosuoja-asetuksen toimivuudesta ja sen soveltamiseen liittyvistä kokemuksista.

Lokakuu

 • Tietosuojaviranomaisten maailmankokous korosti maailmanlaajuisten tietosuojastandardien merkitystä.
 • EU:n tuomioistuin teki päätöksen evästekäytännöistä.
 • Tietosuojavaltuutetun toimisto otti käyttöön uuden rekisterinpitäjille ja tietosuojavastaaville tarkoitetun puhelinneuvonnan numeron tavoitettavuuden parantamiseksi.

Marraskuu

 • Tietosuojavaltuutettu ja tiedusteluvalvontavaltuutettu sopivat keskinäisestä yhteistyöstä.

Joulukuu

 • Tietosuojavaltuutetun kanta rekisteröidyn oikeuksien laajuudesta jäi voimaan KHO:ssa niin sanotussa piratismikirjeasiassa.

Lue lisää:
Tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio: Uudistusten vuosi 2019
Apulaistietosuojavaltuutettu Anu Talus: Kansainvälisen yhteistyön merkitys kasvaa
Apulaistietosuojavaltuutettu Jari Råman: Sisäiseen turvallisuuteen liittyvät asiat painopisteenä
Tietosuojatyön painopisteitä
Henkilöstö ja talous
Tietosuojavaltuutetun toimiston toimintakertomus 2019 (pdf)