Hyppää sisältöön

Tietosuojavaltuutetun toimisto on julkaissut vuoden 2020 toimintakertomuksen

Julkaisuajankohta 29.9.2021 11.26
Tiedote

Tietosuojavaltuutetun toimisto on julkaissut kertomuksensa vuoden 2020 toiminnasta. Kertomuksessa kuvataan vuoden tärkeimpiä tietosuojatapahtumia, keskeisimpiä ratkaisuja ja valvontatoimia eri toimialoilla sekä toiminnan tunnuslukuja. Toiminnassa näkyivät erityisesti tietoturvaloukkausilmoitusten määrän kasvu, koronapandemiaan liittyvät tietosuojakysymykset sekä toimistossa käynnistetty ruuhkanpurkuprojekti. Merkittävimmissä ratkaisuissaan tietosuojavaltuutetun toimiston seuraamuskollegio määräsi ensimmäiset seuraamusmaksut tietosuojarikkomuksista keväällä 2020.

Koronapandemia leimasi vuotta 2020 myös tietosuojavaltuutetun toimistossa. Koronavirukseen liittyvät tietosuojakysymykset näkyivät muun muassa puhelinneuvontaan tulleissa kysymyksissä sekä verkkosivuille koostetussa ohjeistuksessa. Tietosuojavaltuutetun toimisto osallistui myös EU:n tietosuojaviranomaisten yhteistyöhön koronapandemiaan liittyvissä asioissa. ”Vaikka korona-aika on koetellut yhteiskuntaa monin tavoin, oli ilahduttavaa havaita, että Suomessa henkilötietojen suojaa koskevat kysymykset otettiin etupainotteisesti huomioon koronatoimissa”, tietosuojavaltuutettu Anu Talus toteaa katsauksessaan.

Tietosuojavaltuutetun toimiston vireille tulleiden asioiden määrä jatkoi vuoden aikana kasvuaan. Samalla kasvoi myös ratkaistujen asioiden määrä. Asioita tuli vireille lähes tuhat enemmän kuin vuonna 2019. Ratkaistujen asioiden määrä puolestaan kasvoi 2 861 kappaleella. Suurimman toimialan vireille tulleiden asioiden määrällä mitattuna on jo useamman vuoden ajan muodostanut sosiaali- ja terveydenhuolto.

Asioiden käsittely ruuhkautui tietosuojavaltuutetun toimistossa yleisen tietosuoja-asetuksen astuttua voimaan vuonna 2018. Vuoden 2020 alussa toimistossa käynnistettiin ruuhkanpurkuprojekti, jonka tavoitteena on ollut purkaa vuosina 2014–2018 vireille tulleiden ratkaisemattomien asioiden sumaa. Ruuhkanpurku on onnistunut suunnitellusti ja projektia on jatkettu toimistossa myös kuluvana vuonna.

Tietoturvaloukkausilmoitukset muodostivat jo yli kolmasosan vireille tulleista asioista. Tietosuojavaltuutetun toimistolle ilmoitettiin vuoden aikana 4 276 tietoturvaloukkausta, mikä oli 437 edellistä vuotta enemmän. Vuoden 2020 merkittävin tietoturvaloukkaustapaus oli Psykoterapiakeskus Vastaamoon kohdistunut tietomurto, jonka seurauksena tietosuojavaltuutetun toimisto alkoi selvittää yrityksen toiminnan lainmukaisuutta.

Sisäisen turvallisuuden viranomaisten henkilötietojen käsittelyä valvottiin ensimmäistä kertaa laaditun suunnitelman mukaisilla tarkastuksilla. Tarkastuksia tehtiin kaikkiaan 11.

Toimintakertomus on julkaistu verkkosivuillamme kokonaisuudessaan sähköisesti. Lue toimintakertomus: Tietosuojavaltuutetun toimiston toimintakertomus 2020 (pdf)

Olemme koonneet verkkosivuillemme pääkohtia toimintakertomuksesta: Toimintakertomus 2020

Kertomuksesta on saatavilla myös ruotsinkielinen versio sekä tiivistelmä englanniksi.

Toimintakertomus ruotsiksi: Dataombudsmannens byrås verksamhetsberättelse 2020 (pdf)
Toimintakertomuksen tiivistelmä englanniksi: Annual Report of the Data Protection Ombudsman 2020 (pdf)

Lisätietoja:

Tietosuojavaltuutettu Anu Talus, anu.talus(at)om.fi, puh. 029 566 6766

Sivun alkuun